Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Uczelni Łazarskiego

organizator:

Fundacja Uczelni Łazarskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 09.10.2016

Stypendia Fundacji Uczelni Łazarskiego

Program stypendialny – Stypendium Fundacji Uczelni Łazarskiego jest skierowany do studentów oraz osób rozpoczynających studia na Uczelni Łazarskiego.

Celem programu jest wspieranie osób zdolnych, aktywnych naukowo i społecznie, nieposiadających wystarczających środków na pokrycie kosztów czesnego. Stypendium naukowe przeznaczone jest na całkowite lub częściowe pokrycie opłaty za studia w Uczelni Łazarskiego.

Jeśli rozpoczynasz studia w Łazarskim lub jesteś studentem na tej uczelni i zawsze miałeś średnią powyżej 4,2, możesz ubiegać się o stypendium. O stypendium mogą ubiegać się również cudzoziemcy.

Jak aplikować?

Należy wypełnić formularz elektroniczny wniosku oraz załączyć dokumenty potwierdzające swoje osiągnięcia, oświadczenie o średniej ocen (składane jest w formularzu wniosku) oraz oświadczenie o dochodach (wzór dostępny poniżej).

Oświadczenie o średniej ocen złożone w formularzu wniosku zostanie zweryfikowane przez Kapitułę Stypendialną na podstawie danych wygenerowanych z programu Uczelnia XP, nie trzeba uzyskiwać żadnego zaświadczenia o ocenach z dziekanatu. Kandydaci w formularzu wniosku umieszczają średnią uzyskaną na świadectwie maturalnym. Wysokość średniej ocen z całego okresu studiów można sprawdzić na stronie oceny.lazarski.pl, aby uzyskać dostęp należy zalogować się używając takich samych danych jak przy Wirtualnej Uczelni. Oświadczenie o dochodach musi być podpisane, dokument bez podpisu nie będzie przyjmowany.

Formularz razem ze zeskanowanymi dokumentami należy przesłać do 9 października 2016r. Kapituła Stypendialna zapozna się ze zgłoszeniami i skontaktuje się z wybranymi kandydatami, których zaprosi na rozmowę. Podczas rozmowy będą musieli zaprezentować swoje osiągnięcia i zainteresowania.

Wyniki ogłoszone zostaną do 9 listopada 2016 na stronie internetowej Fundacji i Uczelni.

Szczegółowe informacje o stypendium i przebiegu procesu kwalifikacyjnego znajdują się w Regulaminie przyznawania i realizacji stypendiów naukowych przez Fundację Uczelni Łazarskiego – dostępnym poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.lazarski.pl

Kontakt

Uczelnia Łazarskiego
ul Świeradowska 43
02-662 Warszawa
tel. +48 22 54 35 430
uczelnia@lazarski.edu.pl
www.lazarski.pl/pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

oświadczenie
regulamin