Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie55
 • studenci52
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • socjalne7
 • naukowe74
 • muzyczne13
 • sportowe25
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie9
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie3
 • lubelskie6
 • lubuskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie8
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie10
 • świętokrzyskie6
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma3
 • instytucja rządowa7
 • samorząd63
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Santander im. I. J. Paderewskiego

organizator:

Fundacja Santander

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.09.2020
termin rozstrzygnięcia: 19.10.2020
liczba stypendiów: 20
wartość stypendium: 500 zł

Stypendia Fundacji Santander im. I. J. Paderewskiego

Fundacja Santander po raz trzeci ogłasza nabór do Programu Stypendialnego. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla wybitnych uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wnioski należy składać do 14 września 2020 roku.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się: uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych (w roku szkolnym 2019/20) oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli, bądź nie ukończą:

 • 19 lat w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych o czteroletnim programie nauki lub
 • 20 lat w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych o pięcioletnim programie nauki

O stypendium mogą się ubiegać:

 • uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym 2019/2020 wynosiła 4,75 i więcej;
 • uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym 2019/2020 była niższa niż 4,75 (jednak nie niższa niż 4,00), ale mają inne szczególne osiągnięcia oraz sukcesy w działalności szkolnej lub pozaszkolnej.

Fundacja przyzna 20 stypendystom, którzy uzyskają największą liczbę punktów stypendium w wysokości 5000 zł łącznie dla każdego stypendysty, podczas trwania roku szkolnego 2019/2020, płatne w comiesięcznych transzach po 500 zł przez dziesięć miesięcy.

Wniosek o przyznanie stypendium składa pełnoletni uczeń lub w imieniu niepełnoletniego ucznia składa rodzic/opiekun prawny.

Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne z załączonymi wszystkimi następującymi dokumentami:

 • wypełniony, wydrukowany i podpisany przez Wnioskodawcę formularz aplikacyjny;
 • dla uczniów -kopia świadectwa za rok szkolny 2019/2020 poświadczona za zgodność z oryginałem przez szkołę;
 • dokumenty uwiarygodniające osiągnięcia i sukcesy ucznia (np. ze szkoły, ośrodka kultury itp.)

Wnioski o stypendia Wnioskodawcy składają w następujący sposób:

 • w terminie od 24 sierpnia do 14 września 2020 roku należy wypełnić formularz aplikacyjny
 • zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin przyznawania i wypłacania stypendium

Po tym etapie do 28 września 2020 roku przedstawiciele Fundacji skontaktują się z 20 uczestnikami z największą ilością punktów w celu uzupełnienia dokumentacji.

Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji 19 października 2020 roku.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony:  fundacja.santander.pl

A zainteresowanych innymi propozycjami stypendiów naukowych zapraszamy do naszej bazy stypendiów!

Kontakt

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
tel. 22 534 17 26
fundacja@santander.pl
www.fundacja.santander.pl

Dokumenty

do pobrania