Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Santander im. I. J. Paderewskiego

organizator:

Fundacja Santander

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.09.2020
termin rozstrzygnięcia: 19.10.2020
liczba stypendiów: 20
wartość stypendium: 500 zł

Stypendia Fundacji Santander im. I. J. Paderewskiego

Fundacja Santander po raz trzeci ogłasza nabór do Programu Stypendialnego. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla wybitnych uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wnioski należy składać do 14 września 2020 roku.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się: uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych (w roku szkolnym 2019/20) oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli, bądź nie ukończą:

 • 19 lat w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych o czteroletnim programie nauki lub
 • 20 lat w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych o pięcioletnim programie nauki

O stypendium mogą się ubiegać:

 • uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym 2019/2020 wynosiła 4,75 i więcej;
 • uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym 2019/2020 była niższa niż 4,75 (jednak nie niższa niż 4,00), ale mają inne szczególne osiągnięcia oraz sukcesy w działalności szkolnej lub pozaszkolnej.

Fundacja przyzna 20 stypendystom, którzy uzyskają największą liczbę punktów stypendium w wysokości 5000 zł łącznie dla każdego stypendysty, podczas trwania roku szkolnego 2019/2020, płatne w comiesięcznych transzach po 500 zł przez dziesięć miesięcy.

Wniosek o przyznanie stypendium składa pełnoletni uczeń lub w imieniu niepełnoletniego ucznia składa rodzic/opiekun prawny.

Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne z załączonymi wszystkimi następującymi dokumentami:

 • wypełniony, wydrukowany i podpisany przez Wnioskodawcę formularz aplikacyjny;
 • dla uczniów -kopia świadectwa za rok szkolny 2019/2020 poświadczona za zgodność z oryginałem przez szkołę;
 • dokumenty uwiarygodniające osiągnięcia i sukcesy ucznia (np. ze szkoły, ośrodka kultury itp.)

Wnioski o stypendia Wnioskodawcy składają w następujący sposób:

 • w terminie od 24 sierpnia do 14 września 2020 roku należy wypełnić formularz aplikacyjny
 • zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin przyznawania i wypłacania stypendium

Po tym etapie do 28 września 2020 roku przedstawiciele Fundacji skontaktują się z 20 uczestnikami z największą ilością punktów w celu uzupełnienia dokumentacji.

Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji 19 października 2020 roku.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony:  fundacja.santander.pl

A zainteresowanych innymi propozycjami stypendiów naukowych zapraszamy do naszej bazy stypendiów!

Kontakt

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
tel. 22 534 17 26
fundacja@santander.pl
www.fundacja.santander.pl

Dokumenty

do pobrania