Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji RUMAK

organizator:

Fundacja RUMAK

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2015

Stypendia Fundacji RUMAK

Celem programu jest wsparcie najzdolniejszych absolwentów pochodzenia polskiego mieszkających za naszą wschodnią granicą. W ramach programu stypendialnego Fundacja RUMAK ufunduje 2 stypendia dla absolwentów szkół średnich ze wschodu, zamierzających studiować na uczelniach w Polsce. Każdy stypendysta otrzymuje co miesiąc 1500 złotych przez cały regulaminowy okres studiów. Żeby zostać stypendystą należy wykazać się przede wszystkim dobrymi wynikami w nauce, ale równie ważna jest aktywność pozalekcyjna: sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych bądź sportowych.
Aby ubiegać się o stypendium należy wykazać w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnią minimum 85%. Równie ważna jest aktywność pozalekcyjna. Idealny kandydat to osoba wyróżniająca się w swoim otoczeniu, aktywnie rozwijająca swoje zainteresowania, osiągająca pierwsze sukcesy w swojej dziedzinie.
Żeby aplikować wystarczy pobrać, wypełnić i wysłać do nas poniższy formularz zgłoszeniowy, w którym oprócz osiągnięć kandydata organizatorzy chcą poznać jego uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów i o przyznanie stypendium. Spośród nadesłanych aplikacji Komisja Stypendialna wybiera dwie osoby.
Zgłoszenia należy przesłać:
a. pocztą na adres Organizatora (Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz), z dopiskiem Program Stypendialny w terminie do 31.07.2015 roku ‐ decyduje data stempla pocztowego.
b. drogą mailową na adres stypendium@fundacjarumak.pl (w załączniku musi znaleźć się wypełniona karta zgłoszeniowa, oraz wszelkie materiały dodatkowe) w terminie do 31.07.2015 roku.
Informacje pochodzą ze strony www.fundacjarumak.pl

Kontakt

Fundacja RUMAK
ul. Fordońska 40
85-719 Bydgoszcz

stypendium@fundacjarumak.pl
www.fundacjarumak.pl