Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci37
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe45
 • sportowe14
 • artystyczne17
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica

organizator:

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 31.10.2016

Stypendia Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica

Celem Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica jest pomoc finansowa w formie stypendiów osobom niepracującym, zamieszkałym na stałe na terenie gminy Pierzchnica, które kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych (szkoły średnie i wyższe) w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym.

Pomocy finansowej nie udziela się osobom, które:
a) ukończyły studia magisterskie
b) kontynuują naukę na posiadanym już poziomie wykształcenia

Wielkość środków z zysków Fundacji przeznaczonych na Fundusz określa corocznie Rada Fundacji.

Stypendia przyznawane są na okres jednego semestru. Przyjmuje się, że semestr jesienny trwa od września (w przypadku studentów od października) do stycznia następnego roku, a semestr wiosenny od lutego do czerwca.

Podstawowym stypendium jest stypendium naukowe, przyznawane uczniom (studentom) osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustalonej kwoty.  W wyjątkowych przypadkach może być przyznane także stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nie spełniających kryteriów dotyczących wyników w nauce.

Osoby ubiegające się o stypendia składają:

a) wniosek na druku opracowanym przez Fundację,
b) zaświadczenia o dochodach netto rodziców lub opiekunów (z zakładu pracy, Urzędu Gminy, alimenty, renta rodzinna itp.),
c) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej (uczelni),
d) dokumenty określające wyniki w nauce,
e) zaświadczenie o pobieraniu, bądź nie pobieraniu stypendium w szkole (uczelni) lub w Urzędzie Gminy.
f) inne dokumenty, jeżeli będą takie wymagane.

Osoby, które nie posiadają udokumentowanych dochodów, muszą złożyć oświadczenia, z czego się utrzymują. Oświadczenia będą weryfikowane przez Zarząd Fundacji co do ich wiarygodności, zasięgane będą opinie w Urzędzie Gminy (GOPS) oraz u osób związanych z samorządem (wójt, radni, sołtysi, członkowie rad sołeckich).

W zaświadczeniach o dochodach rodziców lub opiekunów podaje się średnie wartości z 3 ostatnich miesięcy, a zaświadczenia o pobieranym stypendium dotyczą poprzedniego semestru. W przypadku rodziców prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą przedkłada się zaświadczenie o dochodach z Urzędu Gminy lub Urzędu Skarbowego za ostatni rok.

Ustala się następujące terminy składania wniosków:

a) semestr jesienny do 30 września (studenci do 31 października),
b) semestr wiosenny do końca lutego.

Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłaty stypendium, w każdym czasie, jeśli stwierdzi, że osoba otrzymująca stypendium:
a) złożyła nieprawdziwe dokumenty,
b) zataiła dochody,
c) zaprzestała uczęszczać do szkoły
d) podjęła pracę.

Informacje pochodzą ze strony: www.frrp.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
ul. Szkolna 28
26-015 Pierzchnica
tel. 041 3535167
frrpierzchnica@republika.pl