Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci29
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe32
 • sportowe14
 • artystyczne21
 • socjalne8
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap 2021

organizator:

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Rodzaj:
inne, naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 23.08.2021

Stypendia Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap 2021

Jeśli dobrze się uczysz, działasz społecznie, osiągasz sukcesy szkolne, udzielasz się w środowisku lokalnym czy masz niełatwą sytuację materialną – to Gołdapski Fundusz Stypendialny jest dla Ciebie. W edycji 2021/2022 na stypendystę czeka 2000 zł.

Kto może aplikować o stypendium?
O stypendium w kwocie 2000,00 zł wypłacanej jednorazowo mogą ubiegać się

 • mieszkańcy gminy Gołdap,
 • uczniowie uczący się lub zapisani na liście uczniów szkoły ponadpodstawowej (szkoły średniej, branżowej, technikum),
 • osoby, które mają dobrą średnią ocen na świadectwie z roku 2020/2021,
 • osiągający sukcesy na szczeblu szkoły lub pozaszkolnym,
 • działający na rzecz lokalnej społeczności, udzielający się poza szkołą.

Jeszcze w tym roku można uzyskać wypłacone jednorazowo stypendium na rok szkolny 2021 / 2022 w kwocie 2000,00 zł. Zaplanowaliśmy przyznanie 9 stypendiów, które wypłacimy na konto bankowe najlepszym wnioskującym. Wystarczy złożyć wniosek do 23 sierpnia 2021 r.

Kryteria oceny
Każdy aplikujący może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy ocenie pod uwagę będą wzięte cztery kryteria:

 • Nauka – średnia ocen – do 25 punktów,
 • Sytuacja materialna – do 25 punktów,
 • Osiągnięcia szkolne i pozalekcyjne w konkursach i olimpiadach – do 25 punktów,
 • Działalność na rzecz społeczności lokalnej, praca społeczna, wolontariacka, inicjatywa oddolna na rzecz mieszkańców gminy Gołdap – maksymalnie do 25 punktów.

Szczegóły związane z kryteriami oceny znajdują się w dokumentach.

Harmonogram programu
Zaplanowaliśmy następujący harmonogram naboru i oceny:

 • 30 czerwca 2021 – rozpoczęcie naboru wniosków w programie stypendialnym,
 • 23 sierpnia 2021 – zakończenie naboru,
 • do 31 sierpnia 2021 – ocena wstępna wniosków (pod względem formalnym i merytorycznym) przez pracowników fundacji, ewentualny termin zakończenia naboru uzupełniającego (jeśli wystąpi, poinformujemy o jego rozpoczęciu),
 • do 30 września 2021 – posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej, wyłonienie stypendystów,
 • do 15 października 2021 – wręczenie stypendiów, wypłata.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: frrg.pl

A po więcej stypendiów zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
Plac Zwycięstwa 16
19-500 Gołdap
tel. 87 615 20 90
poczta@frrg.pl
www.frrg.pl