Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe117
 • socjalne25
 • inne19
 • sportowe48
 • artystyczne48
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji Rodzin Górniczych na rok 2013/2014

organizator:

Fundacja Rodzin Górniczych

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2013

Stypendia Fundacji Rodzin Górniczych na rok 2013/2014

Fundacja Rodzin Górniczych przyznaje podopiecznym stypendia socjalne, naukowe i specjalne na rok szkolny 2013/2014.
 • Stypendium socjalne
Do tych świadczeń uprawnieni są uczniowie i studenci w rodzinach, w których dochód na jednego członka tej rodziny nie jest wyższy jak minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto za pracę pracowników, ogłoszone na podstawie odrębnych przepisów. Wysokość tego stypendium nie może przekraczać kwoty 600 zł brutto na miesiąc.
 • Stypendium za wyniki w nauce
Do tych świadczeń są uprawnieni uczniowie szkół od 4 klasy szkoły podstawowej oraz studenci.
Wysokość średniej od której przyznawane jest stypendium wynosi 5,0 dla szkoły podstawowej, zawodowej i gimnazjum, 4,5 dla szkół średnich i ponad średnich; Ponad to: ocena z zachowania nie może być niższa jak „odpowiednie”, a uczeń (student) nie powtarza klasy/roku akademickiego. Wysokość tego rodzaju stypendium to do 380 zł/mc netto.
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
O takie stypendium może się ubiegać uczeń/student, który posiada określony stopień niepełnosprawności zdrowotnej potwierdzony odpowiednim świadectwem lekarskim wydanym przez kompetentną placówkę służby zdrowia. Wysokość tego świadczenia do 380 zł/mc netto.
Uczeń (student) może korzystać z kilku rodzajów stypendiów, jeżeli spełnia określone Regulaminem warunki.
Regulamin i formularz dostępny jest na stronie www.fundacjafrg.pl
Informacje pochodzą ze strony www.fundacjafrg.pl

Kontakt

Fundacja Rodzin Górniczych
Powstańców 30
40-039, Katowice
tel. 32 757 26 08
fundacjafrg@wp.pl
www.fundacjafrg.pl