Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja

organizator:

Fundacja Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.10.2020

Stypendia Fundacji Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja

Edukacyjny program stypendialny – to program wsparcia finansowego dla uzdolnionych uczniów, który pozwoli rozwijać ich talenty i zainteresowania.

Fundacji Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja informuje o możliwości uzyskania stypendium z „Edukacyjnego Programu Stypendialnego”. Jest to trzecia edycja programu, stworzonego dla zdolnej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Każdy z dwunastu stypendystów otrzyma stypendium w wysokości 1 800,00 złotych (płatne w 12 równych ratach po 150,00 zł każdego miesiąca), dzięki czemu będzie mógł rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

O stypendium może się ubiegać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • w chwili złożenia wniosku ma ukończone 13 lat i nie przekracza jednocześnie 20 roku życia,
 • wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe (uzyskana średnia ocen za rok poprzedni wynosząca co najmniej 4,75 – warunek obligatoryjny),
 • laureat / finalista olimpiad, działalność społeczna – warunek fakultatywny),
 • pobiera naukę w szkole publicznej w mieście Lublin,
 • jest w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, co oznacza w szczególności niski dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, chorobę osoby ubiegającej się o stypendium lub osób jej bliskich.

Aplikację należy wydrukować, podpisać i wysłać pocztą tradycyjną lub zeskanować podpisaną aplikację i przesłać jako załącznik pocztą elektroniczną na e-mail stypendium@fundacjapre.pl.

Należy pamiętać, aby do wysyłanej aplikacji dołączyć załącznik: kserokopię świadectwa ucznia z roku szkolnego 2019/2020 i rekomendację wychowawcy klasy.

Od 01.10.2020 do 31.10.2020 organizatorzy czekają na wnioski.

Wnioski można przesyłać mailem na adres: stypendium@fundacjapre.pl lub pocztą do 31.10.2020 r. na adres:

Fundacja PRE
ul. Kobaltowa 26, Marysin
21-002 Jastków”
(liczy się data stempla pocztowego)

Informacje pochodzą ze strony: fundacjapre.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Fundacja Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja
ul. Kobaltowa 26
Marysin, 21-002 Jastków

stypendium@fundacjapre.pl
fundacjapre.pl