Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe21
 • inne5
 • sportowe30
 • muzyczne5
 • artystyczne23
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja

organizator:

Fundacja Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.10.2020

Stypendia Fundacji Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja

Edukacyjny program stypendialny – to program wsparcia finansowego dla uzdolnionych uczniów, który pozwoli rozwijać ich talenty i zainteresowania.

Fundacji Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja informuje o możliwości uzyskania stypendium z „Edukacyjnego Programu Stypendialnego”. Jest to trzecia edycja programu, stworzonego dla zdolnej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Każdy z dwunastu stypendystów otrzyma stypendium w wysokości 1 800,00 złotych (płatne w 12 równych ratach po 150,00 zł każdego miesiąca), dzięki czemu będzie mógł rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

O stypendium może się ubiegać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • w chwili złożenia wniosku ma ukończone 13 lat i nie przekracza jednocześnie 20 roku życia,
 • wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe (uzyskana średnia ocen za rok poprzedni wynosząca co najmniej 4,75 – warunek obligatoryjny),
 • laureat / finalista olimpiad, działalność społeczna – warunek fakultatywny),
 • pobiera naukę w szkole publicznej w mieście Lublin,
 • jest w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, co oznacza w szczególności niski dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, chorobę osoby ubiegającej się o stypendium lub osób jej bliskich.

Aplikację należy wydrukować, podpisać i wysłać pocztą tradycyjną lub zeskanować podpisaną aplikację i przesłać jako załącznik pocztą elektroniczną na e-mail stypendium@fundacjapre.pl.

Należy pamiętać, aby do wysyłanej aplikacji dołączyć załącznik: kserokopię świadectwa ucznia z roku szkolnego 2019/2020 i rekomendację wychowawcy klasy.

Od 01.10.2020 do 31.10.2020 organizatorzy czekają na wnioski.

Wnioski można przesyłać mailem na adres: stypendium@fundacjapre.pl lub pocztą do 31.10.2020 r. na adres:

Fundacja PRE
ul. Kobaltowa 26, Marysin
21-002 Jastków”
(liczy się data stempla pocztowego)

Informacje pochodzą ze strony: fundacjapre.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Fundacja Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja
ul. Kobaltowa 26
Marysin, 21-002 Jastków

stypendium@fundacjapre.pl
fundacjapre.pl