Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci38
 • absolwenci10
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • muzyczne5
 • inne4
 • sportowe13
 • socjalne6
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd35
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja

organizator:

Fundacja Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 16.10.2020

Stypendia Fundacji Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja

Edukacyjny program stypendialny – to program wsparcia finansowego dla uzdolnionych uczniów, który pozwoli rozwijać ich talenty i zainteresowania.

O stypendium może się ubiegać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • w chwili złożenia wniosku ma ukończone 13 lat i nie przekracza jednocześnie 20 roku życia,
 • wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe (uzyskana średnia ocen za rok poprzedni wynosząca co najmniej 4,75 – warunek obligatoryjny),
 • laureat / finalista olimpiad, działalność społeczna – warunek fakultatywny),
 • pobiera naukę w szkole publicznej w mieście Lublin,
 • jest w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, co oznacza w szczególności niski dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, chorobę osoby ubiegającej się o stypendium lub osób jej bliskich.

Aplikację należy wydrukować, podpisać i wysłać pocztą tradycyjną lub zeskanować podpisaną aplikację i przesłać jako załącznik pocztą elektroniczną na e-mail stypendium@fundacjapre.pl.

Należy pamiętać, aby do wysyłanej aplikacji dołączyć załącznik: kserokopię świadectwa ucznia z roku szkolnego 2019/2020 i rekomendację wychowawcy klasy.

Od 24.09.2020 do 16.10.2020 do godz. 24.00 organizatorzy czekają na wnioski.

Ogłoszenie wyników nastąpi 30.10.2020, natomiast podpisywanie umów będzie się odbywać w dniach 5-16.11.2020 r.

Wnioski można przesyłać mailem na adres: stypendium@fundacjapre.pl lub pocztą do 16.10.2020 r. na adres:

Fundacja PRE
ul. Kobaltowa 26, Marysin
21-002 Jastków”
(liczy się data stempla pocztowego)

Informacje pochodzą ze strony: fundacjapre.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Fundacja Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja
ul. Kobaltowa 26
Marysin, 21-002 Jastków

stypendium@fundacjapre.pl
fundacjapre.pl