Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji Prawo do Pomocy w roku akademickim 2017/2018

organizator:

Fundacja Prawo do Pomocy

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2017

Stypendia Fundacji Prawo do Pomocy w roku akademickim 2017/2018

Stypendia – w wysokości 380 zł miesięcznie – są przeznaczone dla studentów prawa, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i są przyznawane na okres jednego roku akademickiego, czyli 10 miesięcy (od października do lipca). W tym roku Fundacja przewiduje przyznanie co najmniej piętnastu stypendiów.

Szczegółowe kryteria przyznawania pomocy można znaleźć w Regulaminie przyznawania pomocy finansowej. Formularze wniosków oraz Regulamin są dostępne na stronie internetowej www.prawodopomocy.pl oraz poniżej w dokumentach do pobrania.

Wypełnione wnioski Fundacja prosi przesyłać wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 15 lipca 2017 r. pocztą na adres: Fundacja Prawo do Pomocy, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa. Ewentualne pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres fundacja@prawodopomocy.pl.

Odpowiadając z góry na kilka częstych pytań od wnioskodawców:

 • na formularzu jest miejsce na pieczątkę uczelni – nie jest ona jednak konieczna, jeśli z załączonych do wniosku dokumentów będzie jednoznacznie wynikać, że wnioskodawca studentem prawa;
 • Fundacja oczekuje złożenia wniosku w wyznaczonym terminie; jeśli jest to niemożliwe, prosi o kontakt; wniosków złożonych później organizatorzy nie wyrzucają do kosza, ale poza przypadkami szczególnie uzasadnionymi, wnioski złożone w terminie będą miały pierwszeństwo;
 • jeśli zebranie dokumentów, które wnioskodawca chce załączyć, wymaga więcej czasu, Fundacji prosi o złożenie wniosku w terminie i wyraźne zaznaczenie we wniosku jakie dokumenty i kiedy zostaną dosłane później; Fundacja prosi o dosłanie takich dokumentów jak najszybciej;
 • stypendium nie jest przeznaczone dla absolwentów (nawet jeśli kontynuują naukę na studiach doktoranckich lub aplikacji); w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w ramach dostępnych środków Organizator może przyznać absolwentom pomoc doraźną;
 • jeśli Fundacja będzie miała pytania do złożonych wniosków, to skontaktuje się w sierpniu lub wrześniu z prośbą o dodatkowe informacje;
 • o stypendium można ubiegać się i więcej niż raz i wielu naszych stypendystów pobierało stypendium dłużej niż rok; stypendium w jednym roku nie jest jednak gwarancją otrzymania go w kolejnym;
 • o liczbie przyznanych stypendiów Organizator zdecyduje we wrześniu po analizie wniosków i możliwości finansowych Fundacji w danym roku;
 • stypendia otrzymają osoby, których wnioski przekonają Organizatora, który stara się patrzeć na całokształt sytuacji danej osoby, nie stosuje sztywnych kryteriów, w tym dochodowych;
 • stypendium ma przede wszystkim charakter socjalny, ale dobre oceny lub inna aktywność studenta mogą nas dodatkowo przekonać, że w daną osobę warto zainwestować;
 • sesja poprawkowa we wrześniu nie jest przeszkodą do przyznania stypendium – przed podpisaniem umowy Fundacja chce mieć jednak pewność, że wnioskodawca będzie kontynuować studia w roku akademickim 2017/2018;
 • najpóźniej w pierwszym tygodniu października każdy wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku informację o pozytywnym albo negatywnym rozpoznaniu wniosku;
 • jak co roku, Fundacja nie informuje o motywach decyzji w konkretnych sprawach, są one ostateczne i nie przewiduje niestety możliwości złożenia odwołania.

Informacje pochodzą ze strony prawodopomocy.pl

Kontakt

Fundacja Prawo do Pomocy
ul. Lwowska 19
00-660 Warszawa

fundacja@prawodopomocy.pl
prawodopomocy.pl

Dokumenty

do pobrania