Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

organizator:

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Rodzaj:
inne, naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 10.08.2023

Stypendia Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Fundusz stypendialny Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak prowadzony jest od 2006 roku. Przyznawany jest w ramach działalności statutowej Fundacji i każdorazowo składa się z darowizn przekazanych na cele statutowe Fundacji, wpłat z 1,5% podatku dochodowego.

Fundusz stypendialny polega na przyznawaniu stypendiów dzieciom i młodzieży o mniejszych szansach, uzdolnionym i zaangażowanym społecznie, zamieszkującym powiat brzozowski oraz rozpoczynającym studia na uczelniach wyższych. Wymagane są bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowa postawa społeczna, zaangażowanie w działalność pozalekcyjną, na przykład wolontariat.

Sposób przyznawania i realizacji stypendiów:
Warunki formalne:
O uzyskanie pomocy mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich, a także młodzież rozpoczynająca naukę na uczelniach wyższych spełniający następujące warunki:
− posiadają miejsce zamieszkania na terenie powiatu brzozowskiego,
− mają trudną sytuację ekonomiczną, zdrowotną w rodzinie,
− wykazują wzorową postawę społeczną i byli zaangażowani w działalność pozalekcyjną,
− posiadają bardzo dobre wyniki w nauce,
− złożyli wniosek w wyznaczonym terminie.
W celu uzyskania pomocy należy złożyć wniosek.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie stypendium z uwzględnieniem sytuacji materialnej.
2. Zaświadczenie o dochodach rodziców.
3. Oświadczenie o dochodach wnioskującego.
4. Opinia wychowawcy i list rekomendacyjny dyrektora szkoły.
5. Ksero świadectwa szkolnego.
6. Dyplomy, zaświadczenia z ewentualnego uczestnictwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
7. Dyplomy, zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną ubiegającego się o stypendium
8. Zaświadczenie z uczelni wyższej potwierdzające podjęcie oraz tryb nauki.
4. Kompletną dokumentację należy składać w siedzibie Fundacji do 10 sierpnia.

Zasady przyznawania pomocy:
1. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy Komisja bierze pod uwagę kryteria określone regulaminem.
2. Komisji przysługuje w każdym czasie prawo do zawieszenia wypłaty pomocy, zmniejszenia lub zwiększenia wysokości pomocy, w zależności od zmieniających się w trakcie uzyskiwania pomocy warunków osobistych stypendysty.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości przyznanej pomocy w trakcie jej udzielania również ze względu na zmianę możliwości finansowych Fundacji.
4. Stypendia przyznane będą w ramach możliwości finansowych Fundacji, spośród kandydatów tym osobom, które w najwyższym stopniu spełniają kryteria określone Regulaminem.
5. Komisja zastrzega sobie prawo do indywidualnej rozmowy z kandydatem, na podstawie której może podjąć decyzję o przyznaniu lub nie pomocy finansowej.

Przeznaczenie pomocy:
Stypendium stanowi częściową lub całkowitą refundację poniesionych, wybranych przez Stypendystę kosztów:
– zakwaterowania w internacie, domu studenta lub na stancji,
– posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
– zakup podręczników oraz innych związanych z nauką pomocy dydaktycznych,
– związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
– innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.

Formy pomocy:
Pomoc udzielana jest w formie pieniężnego stypendium w wysokości zależnej od możliwości finansowych Fundacji.

Stypendium przyznawane jest na okres:
a) dziesięciu miesięcy trwania roku szkolnego (od 1 września do 30 czerwca),
b) dla studentów od 1 października do 30 czerwca.

Stypendium płatne jest w równych miesięcznych ratach zgodnie z umową podpisaną indywidualnie z każdym stypendystą, której wzór stanowi załącznik do regulaminu.
Uzyskane stypendium jest wypłacane do 10 dnia każdego miesiąca.

Informacje pochodzą ze strony: fpd.org.pl

Sięgnijcie po stypendia dla zdolnych uczniów z całej Polski!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
ul. Legionistów 20
36-200 Brzozów
tel. 886 121 202
kontakt@fpd.org.pl
fpd.org.pl