Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe48
 • artystyczne48
 • naukowe117
 • socjalne25
 • inne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak 2024

organizator:

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Rodzaj:
inne, naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 10.08.2024

Stypendia Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak 2024

Fundusz stypendialny prowadzony jest od 2006 roku przez Fundację PomocyDzieciom im. Stanisławy Bieńczak. Przyznawany jest w ramach działalności statutowej
Fundacji i każdorazowo składa się z darowizn przekazanych na cele statutowe Fundacji, wpłat z 1,5 % podatku dochodowego.

Fundusz stypendialny polega na przyznawaniu stypendiów dzieciom i młodzieży o mniejszych szansach, uzdolnionym i zaangażowanym społecznie, zamieszkującym powiat brzozowski oraz rozpoczynającym studia na uczelniach wyższych. Wymagane są bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowa postawa społeczna, zaangażowanie w działalność pozalekcyjną, na przykład wolontariat.

Sposób przyznawania i realizacji stypendiów:
1. Warunki formalne:
O uzyskanie pomocy mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich, a także młodzież rozpoczynająca naukę na uczelniach wyższych spełniający następujące warunki:

 •  posiadają miejsce zamieszkania na terenie powiatu brzozowskiego,
 • mają trudną sytuację ekonomiczną, zdrowotną w rodzinie,
 • wykazują wzorową postawę społeczną i byli zaangażowani w działalność
  pozalekcyjną,
 • posiadają bardzo dobre wyniki w nauce,
 • złożyli wniosek w wyznaczonym terminie.

Przeznaczenie pomocy:

Stypendium stanowi częściową lub całkowitą refundację poniesionych, wybranych przez Stypendystę kosztów:
– zakwaterowania w internacie, domu studenta lub na stancji,
– posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
– zakup podręczników oraz innych związanych z nauką pomocy dydaktycznych,
– związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
– innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.

Formy pomocy:
Pomoc udzielana jest w formie pieniężnego stypendium w wysokości zależnej od możliwości finansowych Fundacji.

Stypendium przyznawane jest na okres:
a) dziesięciu miesięcy trwania roku szkolnego (od 1 września do 30 czerwca),
b) dla studentów od 1 października do 30 czerwca.

Stypendium płatne jest w równych miesięcznych ratach zgodnie z umową podpisaną indywidualnie z każdym stypendystą, której wzór stanowi załącznik do regulaminu.
Uzyskane stypendium jest wypłacane do 10 dnia każdego miesiąca.

Informacje pochodzą ze strony: fpd.org.pl

Sięgnijcie po stypendia dla zdolnych uczniów z całej Polski!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
ul. Legionistów 20
36-200 Brzozów
tel. 886 121 202
kontakt@fpd.org.pl
www.fpd.org.pl