Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie23
  • studenci40
  • absolwenci23
  • doktoranci10
  • naukowcy7
  • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • inne7
  • sportowe11
  • socjalne5
  • artystyczne20
  • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • ogólnopolskie24
  • międzynarodowe7
  • dolnośląskie2
  • kujawsko-pomorskie2
  • lubelskie5
  • małopolskie3
  • mazowieckie3
  • opolskie1
  • podkarpackie1
  • pomorskie1
  • śląskie3
  • świętokrzyskie1
  • warmińsko-mazurskie1
  • wielkopolskie8
  • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • fundacje i stowarzyszenia18
  • szkoła wyższa4
  • firma5
  • instytucja rządowa8
  • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

organizator:

Polska Akademia Umiejętności

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2013

Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

O stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Tematyka badań podjętych przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie może wykraczać poza rok 1989. Wnioski studentów nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z dotychczasową praktyką można składać wnioski o stypendia do Rzymu, Londynu, Wiednia i wyjątkowo do innych ośrodków naukowych w Europie.

Stypendystom wyjeżdżającym do Rzymu Fundacja zapewnia mieszkanie w Rzymie, a stypendystom wyjeżdżającym do Wiednia ułatwi zakwaterowanie w Wiedniu.

Stypendyści wyjeżdżający do innych ośrodków naukowych muszą we własnym zakresie znaleźć miejsce zakwaterowania.

W każdym wypadku koszty zakwaterowania stypendysta pokrywa ze stypendium.

Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Ze względu na dużą liczbę wniosków jest to zwykle jeden miesiąc. W razie potrzeby stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym przez Komisję, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, przedstawiciele pięciu Uniwersytetów delegowani przez ich Rektorów (UJ, UW, UAM, UMK, UWr.) i sekretarz Komisji, powoływany przez PAU.

Wnioski o stypendia na rok 2014 należy składać na ręce Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków), według załączonego formularza, oraz przesyłać w formie elektronicznej (*.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl do 15 maja 2013 r.

Informacje pochodzą ze strony pau.krakow.pl

Kontakt

Polska Akademia Umiejętności
ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków

stypendia_fl@pau.krakow.pl
pau.krakow.pl