Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne16
 • socjalne2
 • naukowe16
 • inne6
 • sportowe23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Koźmińskich 2021

organizator:

Fundacja Koźmińskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2021

Stypendia Fundacji Koźmińskich 2021

Student Akademii Leona Koźmińskiego może ubiegać się o przyznanie:

 • Stypendium naukowego „PLATINIUM”;
 • Stypendium naukowego „GOLD”;
 • Stypendium „SPECJALNE”

Termin aplikacji: 1-31 października 2021 r.

Stypendium naukowe „PLATINIUM”

O przyznanie stypendium ubiegać się może student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem II lub III roku studiów I stopnia lub studentem studiów II stopnia, bądź studentem II i kolejnych lat studiów jednolitych magisterskich i w roku akademickim 2020/2021 osiągnął średnią arytmetyczną 5,00.
 • nie powtarzał dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów.

Stypendium naukowe „GOLD”

O przyznanie stypendium ubiegać się może student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem II lub III roku studiów I stopnia lub studentem studiów II stopnia, bądź studentem II i kolejnych lat studiów jednolitych magisterskich i w roku akademickim 2020/2021 osiągnął średnią arytmetyczną ocen ze studiów nie niższą niż 4,75 i nie wyższą niż 4,99;
 • nie powtarzał dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów,
 • posiada udokumentowane (referencje, certyfikaty, zaświadczenia, opinie etc. – warunkiem koniecznym jest załączenie skanów dokumentów wskazanych w paragrafie 3 ust 1 punkt 3 podczas aplikowania o stypendium na stronie www.fundacja.kozminski.edu.pl) wyróżniające osiągnięcia naukowe lub organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2020/2021, i/lub działalność w zakresie wolontariatu na rzecz organizacji społecznych.

Stypendium „SPECJALNE

Zarząd Fundacji Koźmińskich może przyznać stypendium specjalne studentowi ALK wyróżniającemu się w działalności organizacyjnej, społecznej lub innej istotnej dla społeczności ALK. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dokumentów potwierdzających taką działalność.

Wnioski można składać poprzez formularz aplikacyjny.

Informacje pochodzą ze strony: www.kozminski.edu.pl
Inne oferty stypendiów dla studentów dostępne są na stronie naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Fundacja Koźmińskich
ul. Jagiellońska 59 pok. A16
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 95
balai@kozminski.edu.pl
www.kozminski.edu.pl/pl/fundacja