Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci39
 • absolwenci12
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe49
 • sportowe13
 • artystyczne22
 • socjalne11
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa7
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Koźmińskich 2021

organizator:

Fundacja Koźmińskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2021

Stypendia Fundacji Koźmińskich 2021

Student Akademii Leona Koźmińskiego może ubiegać się o przyznanie:

 • Stypendium naukowego „PLATINIUM”;
 • Stypendium naukowego „GOLD”;
 • Stypendium „SPECJALNE”

Termin aplikacji: 1-31 października 2021 r.

Stypendium naukowe „PLATINIUM”

O przyznanie stypendium ubiegać się może student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem II lub III roku studiów I stopnia lub studentem studiów II stopnia, bądź studentem II i kolejnych lat studiów jednolitych magisterskich i w roku akademickim 2020/2021 osiągnął średnią arytmetyczną 5,00.
 • nie powtarzał dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów.

Stypendium naukowe „GOLD”

O przyznanie stypendium ubiegać się może student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem II lub III roku studiów I stopnia lub studentem studiów II stopnia, bądź studentem II i kolejnych lat studiów jednolitych magisterskich i w roku akademickim 2020/2021 osiągnął średnią arytmetyczną ocen ze studiów nie niższą niż 4,75 i nie wyższą niż 4,99;
 • nie powtarzał dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów,
 • posiada udokumentowane (referencje, certyfikaty, zaświadczenia, opinie etc. – warunkiem koniecznym jest załączenie skanów dokumentów wskazanych w paragrafie 3 ust 1 punkt 3 podczas aplikowania o stypendium na stronie www.fundacja.kozminski.edu.pl) wyróżniające osiągnięcia naukowe lub organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2020/2021, i/lub działalność w zakresie wolontariatu na rzecz organizacji społecznych.

Stypendium „SPECJALNE

Zarząd Fundacji Koźmińskich może przyznać stypendium specjalne studentowi ALK wyróżniającemu się w działalności organizacyjnej, społecznej lub innej istotnej dla społeczności ALK. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dokumentów potwierdzających taką działalność.

Wnioski można składać poprzez formularz aplikacyjny.

Informacje pochodzą ze strony: www.kozminski.edu.pl
Inne oferty stypendiów dla studentów dostępne są na stronie naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Fundacja Koźmińskich
ul. Jagiellońska 59 pok. A16
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 95
balai@kozminski.edu.pl
www.kozminski.edu.pl/pl/fundacja