Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe9
 • socjalne5
 • artystyczne24
 • naukowe35
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji im. Stanisława Staszica w Kielcach dla studentów

organizator:

Fundacja im. Stanisława Staszica

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.09.2010

Stypendia Fundacji im. Stanisława Staszica w Kielcach dla studentów

O stypendia mogą ubiegać się studenci studiów dziennych, którzy uzyskali najlepszą średnią ocen z przedmiotów:

 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

a). Matematyka
b). Mechanika teoretyczna
c). Wytrzymałość materiałów

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

a). Matematyka
b). Fizyka
c). Elektrotechnika (Teoria obwodów)

 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

a). Matematyka
b). Fizyka
c). Mechanika ogólna

 • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

a). Analiza matematyczna I i II
b). Statystyka
c). Wytrzymałość materiałów

Warunkiem koniecznym jest również uzyskanie średniej ze wszystkich ocen większej niż 4.0 za ostatnie dwa lata studiów.
Stypendium dla studentów studiów doktoranckich będzie przysługiwało tym osobom, które uzyskają stypendium typu Erasmus, Sokrates lub podobne na pobyt za granicą, w celu podjęcia nauki w okresie stypendium, na okres nie mniejszy niż 6 miesięcy.

Procedura postępowania
1. Kandydaci do stypendiów ze studiów dziennych składają podania do dnia 8 września 2010 roku.
W podaniu należy podać oceny z wymienionych przedmiotów. Podanie należy złożyć wraz z indeksem do pokoju 211 budynku C. Indeks po skserowaniu zostanie natychmiast zwrócony. Podanie zostanie następnie, przed podjęciem decyzji, przekazane władzom uczelni do zaopiniowania. Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie ogłoszona w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego.
2. Kandydaci do stypendium wspomagającego wyjazd zagraniczny składają podanie w dowolnym czasie do pokoju 211 budynek C wraz z zaświadczeniem o przyznaniu stypendium na wyjazd zagraniczny. Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie ogłoszona, po uzyskaniu opinii władz uczelni, w terminie trzech tygodni od złożenia podania.

Informacje pochodzą ze strony www.superstudia.pl

Kontakt

Fundacja im. Stanisława Staszica
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25 - 314 Kielce