Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne5
 • artystyczne24
 • naukowe35
 • inne6
 • sportowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego na udział w programie Akademia Młodych Dyplomatów

organizator:

Europejska Akademia Dyplomacji

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2012

Stypendia Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego na udział w programie Akademia Młodych Dyplomatów

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego realizując swoja misję wspierania liderów społecznych ufundowała dla najlepszych kandydatów do Akademii Młodych Dyplomatów, rocznego programu edukacyjnego Europejskiej Akademii Dyplomacji pięć stypendiów pokrywających całkowity koszt uczestnictwa w AMD.

O stypendia mogą się ubiegać wyłącznie studenci studiów dziennych i wieczorowych oraz doktoranci studiów dziennych, którzy w ostatnim semestrze nauki uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce.
Osoby chcące ubiegać się o stypendium FKP w IX edycji EAD muszą do 15 października 2012 roku przy II turze naboru (decyduje data stempla pocztowego):

1. nadesłać następujące dokumenty:
– wniosek o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem,
– curriculum vitae (ze zdjęciem),
– średnia ocen za ostatni semestr nauki (potwierdzona pieczęcią uczelni i podpisem upoważnionej osoby)
– 2 listy polecające (w tym jeden od wykładowcy z uczelni).
2. wypełnić formularz rejestracyjny do AMD.
Dokumenty należy nadesłać pocztą na adres:
Europejska Akademia Dyplomacji
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
z dopiskiem „stypendia FKP”

Osoby, ubiegające się o stypendium Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego zostaną poinformowane o wynikach pocztą elektroniczną w dniu 29 października 2012 roku.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Europejska Akademia Dyplomacji
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel. 22 658 04 01
office@pulaski.pl
www.pulaski.pl