Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego dla młodych dyplomatów

organizator:

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.09.2015

Stypendia Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego dla młodych dyplomatów

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego ufundowała 5 stypendiów dla najlepszych kandydatów do Akademii Młodych Dyplomatów. O stypendia mogą się ubiegać wyłącznie studenci studiów dziennych oraz doktoranci, którzy w ostatnim semestrze nauki uzyskali bardzo dobre wyniki. II tura rekrutacji jest już otwarta.
Stypendyści FKP będą mieli także możliwość odbycia stażu w Fundacji i wzięcia udziału w prestiżowym wydarzeniu, jakim jest Warsaw Security Forum.
Osoby ubiegające się o stypendium FKP w XII edycji AMD powinny do 25 września 2015 roku:
1. WYPEŁNIĆ formularz rejestracyjny do AMD;
2. nadesłać następujące dokumenty:
 • wniosek o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem,
 • curriculum vitae (ze zdjęciem),
 • średnia ocen za ostatni semestr nauki (potwierdzona pieczęcią uczelni i podpisem upoważnionej osoby)
 • 2 listy polecające (w tym jeden od wykładowcy z uczelni).
Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Europejska Akademia Dyplomacji
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
z dopiskiem „Stypendia FKP”
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think-tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej. FKP dostarcza strategiczne analizy i rozwiązania dla decydentów rządowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, które dają wgląd w przyszłość i przewidują nadchodzące zmiany.
O stypendium mogą się również ubiegać osoby nie będące polskimi obywatelami.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel. 22 658 04 01
office@pulaski.pl
pulaski.pl