Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci13
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne16
 • socjalne9
 • naukowe28
 • inne4
 • sportowe6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd16
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego dla młodych dyplomatów

organizator:

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.09.2015

Stypendia Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego dla młodych dyplomatów

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego ufundowała 5 stypendiów dla najlepszych kandydatów do Akademii Młodych Dyplomatów. O stypendia mogą się ubiegać wyłącznie studenci studiów dziennych oraz doktoranci, którzy w ostatnim semestrze nauki uzyskali bardzo dobre wyniki. II tura rekrutacji jest już otwarta.
Stypendyści FKP będą mieli także możliwość odbycia stażu w Fundacji i wzięcia udziału w prestiżowym wydarzeniu, jakim jest Warsaw Security Forum.
Osoby ubiegające się o stypendium FKP w XII edycji AMD powinny do 25 września 2015 roku:
1. WYPEŁNIĆ formularz rejestracyjny do AMD;
2. nadesłać następujące dokumenty:
 • wniosek o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem,
 • curriculum vitae (ze zdjęciem),
 • średnia ocen za ostatni semestr nauki (potwierdzona pieczęcią uczelni i podpisem upoważnionej osoby)
 • 2 listy polecające (w tym jeden od wykładowcy z uczelni).
Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Europejska Akademia Dyplomacji
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
z dopiskiem „Stypendia FKP”
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think-tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej. FKP dostarcza strategiczne analizy i rozwiązania dla decydentów rządowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, które dają wgląd w przyszłość i przewidują nadchodzące zmiany.
O stypendium mogą się również ubiegać osoby nie będące polskimi obywatelami.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel. 22 658 04 01
office@pulaski.pl
pulaski.pl