Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe63
 • inne14
 • sportowe15
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

organizator:

Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2014

Stypendia Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Fundacja przyznaje stypendiów oraz udzielanie pomocy młodzieży zdolnej i chcącej się uczyć a pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin.

Stypendia przyznawane są młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych.
Stypendium można otrzymać jeden raz, w kwocie 1000 PLN.

W wyjątkowych sytuacjach inną decyzję dotyczącą wysokości stypendium, czy powtórzenia wypłaty stypendium może podjąć Ks. Biskup Ordynariusz.

Średnia ocen ucznia ubiegającego się o stypendium powinna wynosić 4,5 lub wyżej bądź udokumentowane inne zdolności ucznia (na przykład udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie). Pod uwagę bierze się średnią ocen uzyskanych w zakończonym roku szkolnym, oraz za pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego.

Dochód na osobę w rodzinie niższy od 0,.7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra właściwego ds. Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium.

Spośród uczniów spełniających powyższe kryterium należy wspierać przede wszystkim osoby o najniższym poziomie materialnym.

Stypendia zostają przyznane na przełomie lutego i marca. Informację o przyznaniu stypendium Fundacja przekazuje osobie zainteresowanej przez jej Księdza Proboszcza. Fundacja zastrzega sobie, że nie informuje osób, którym nie przyznano stypendium.

Fundacja rozpatruje wnioski o stypendia wypełniane na jej własnych drukach dostępnych na tej stronie internetowej. Do wniosku należy dołączyć ksero świadectwa z poprzedniej klasy, oraz wszystkie stosowne poświadczenia dotyczące dochodów oraz np. stanu zdrowia.

Wniosek można pobrać ze strony www.katecheza.diecezja.tarnow.pl w dziale Fundacje pod zakładką Fundacja Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Dokumenty można składać lub wysyłać na adres Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Wnioski o stypendium z Fundacji Arcybiskupa Jerzego Ablewicza należy składać do końca stycznia 2014 roku. Wniosek można pobrać w dziale Fundacje pod zakładką Fundacja Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Informacje pochodzą ze strony: http://katecheza.diecezja.tarnow.pl

Kontakt

Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
tel. 14 631 73 50

http://katecheza.diecezja.tarnow.pl