Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka POMOC i NADZIEJA

organizator:

Fundacja Grażyny i Wojciecha Rybka POMOC i NADZIEJA

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2021

Stypendia Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka POMOC i NADZIEJA

Stypendia Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka POMOC i NADZIEJA w Bydgoszczy przyznawane są studentom studiów dziennych, pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może być przyznane uczniowi klasy maturalnej.

Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku akademickiego. Stypendium wypłacane jest przez 9 miesięcy w roku akademickim, od października do czerwca. Wypłata stypendium następuje co miesiąc, przelewem bankowym na rachunek bankowy Stypendysty.
Wysokość stypendium przyznawana jest indywidualnie dla każdego Stypendysty. Stypendium wynosi od 300 zł do 800 zł miesięcznie.

Stypendium może być przyznane uczniowi klasy maturalnej lub studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • osiągnął średnią ocen z ostatniego roku w wysokości co najmniej 4,0 lub posiada szczególne zdolności w kierunku zgodnym z wybranym kierunkiem studiów,
 • posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe (zwycięzcy i laureaci olimpiad i konkursów, publikacje),
 • średni dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym jest na tyle niski, że uniemożliwia pokrycie kosztów związanych z nauką,
 • złożył określone w regulaminie dokumenty,
 • został przyjęty na wybrany kierunek studiów w trybie dziennym.

Kandydat ubiegający się o stypendium składa do Zarządu Fundacji wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w wersji papierowej lub elektronicznej.

Zarząd Fundacji dokonuje weryfikacji i oceny złożonych wniosków, a następnie kieruje wnioski do Komisji Stypendialnej Fundacji.

Komisja, na podstawie wstępnej oceny wniosków, wybiera Kandydatów, których zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną.

Nabór wniosków na rok akademicki 2021/22 będzie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021r.

Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjapin.pl

Więcej stypendiów dla studentów znajdziesz na naszej stronie.

Kontakt

Fundacja Grażyny i Wojciecha Rybka POMOC i NADZIEJA
ul. Toruńska 298a
85-880 Bydgoszcz
tel. 602 234 195
fundacja@fundacjapin.pl
www.fundacjapin.pl