Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci37
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe45
 • sportowe14
 • artystyczne17
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”

organizator:

Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 31.08.2016

Stypendia Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium naukowo-, sportowo lub artystyczno-socjalnego ze środków Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. 

Kandydaci muszą być mieszkańcami powiatu olszyńskiego.

Dokumenty będą przyjmowane od 10 do 31 sierpnia 2016 r. w dni robocze w godz. 11:00 – 15:00 w pokoju 237 Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy Placu Bema 5.

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów skorzystać mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych (którzy nie ukończyli 25-go roku życia).

Wszystkie te osoby muszą spełniać poniższe warunki:

 •  osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,00
 • są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
 • spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (zgodnie z ustawą dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe wynosi – 634 zł, a dla osoby w rodzinie – 514 zł); dochód nie może przekroczyć kwoty 1028 zł netto na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe – 1268 zł.

Dokumenty można składać w terminie od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2016 roku. Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy kierować bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie FZO (budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 237), od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15. Dokumenty wysłane pocztą lub przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę.
Wniosek składa się z 3 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli jest ona niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte zaświadczeniami: – o dochodach z tytułu pracy

 • o statusie bezrobotnego
 • wyrokami alimentacyjnymi
 • decyzjami dotyczącymi świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zasiłków
 • o ilości ha w gospodarstwie rolnym
 • o dochodach z trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku (maj – lipiec 2016 r.)
 •  i inne – kopie wraz z oryginałami do wglądu.

Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS opinia dotycząca wniosku (cz. 2).
Wypełnione i podpisane oświadczenie (cz. 3 wniosku).
Średnia ocen udokumentowana kopią świadectwa lub indeksu – potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu). Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku wszelkie dokumenty można potwierdzić „za zgodność” w siedzibie Fundacji okazując oryginał.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji Joanna Rogowska pod numerem tel. 89 521 05 69.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiat-olsztynski.pl

LINKI DO SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
www.facebook.com/fundacjafzo

Kontakt

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
tel.: (89) 521 05 69
fundacja-fzo@tlen.pl
www.fundacjafzo.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek o stypendium