Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka dla studentów

organizator:

Fundacja ANWIL dla Włocławka

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 18.11.2019

Stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka dla studentów

Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłosił kolejną edycję program stypendialny dla studentów.  O przyznanie Stypendium mogą ubiegać się studenci trzeciego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni na kierunkach chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektryka, elektroautomatyka, inżynieria produkcji, systemy sterowania, którzy spełniają następujące warunki:

 • są mieszkańcami miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie lub gminy wiejskiej Włocławek,
 • uzyskali średnią ocen za ostatnie dwa semestry nauki 4,0 lub wyższą,
 • w przypadku zaistnienia takiej możliwości zobowiązują się do odbycia ewentualnych praktyk lub stażu u Fundatora Fundacji,
 • legitymują się udokumentowanymi szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie chemii, technologii chemicznej, analityki chemicznej, mechaniki i budowy maszyn, automatyki, elektryki, elektroautomatyki, energetyki, inżynierii produkcji, systemów sterowania oraz angażują się w realizację projektów w tych dziedzinach lub są autorem bądź współautorem opracowań naukowych, badań lub posiadają udokumentowane praktyki, staże studenckie, wymiany międzynarodowe, przynależność do kół studenckich,
 • angażują się w działania społeczne (organizacje studenckie, fundacje, stowarzyszenia, instytucje społeczne, inne prowadzące działalność o takim charakterze, odbyte kursy, warsztaty),
  urodzeni są nie wcześniej niż w 1994 roku.

Kandydat ubiegający się o Stypendium zobowiązany jest wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej: www.anwildlawloclawka.pl

Wypełniony Wniosek należy wydrukować oraz dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18 listopada  2019 r.

Informacje pochodzą ze strony: https://fundacjaanwil.orlen.pl/pl

Kontakt

Fundacja ANWIL dla Włocławka
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

fundacja@anwil.pl
https://fundacjaanwil.orlen.pl/pl