Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci39
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe18
 • socjalne4
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • inne6
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka dla studentów

organizator:

Fundacja ANWIL dla Włocławka

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 18.11.2019

Stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka dla studentów

Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłosił kolejną edycję program stypendialny dla studentów.  O przyznanie Stypendium mogą ubiegać się studenci trzeciego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni na kierunkach chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektryka, elektroautomatyka, inżynieria produkcji, systemy sterowania, którzy spełniają następujące warunki:

 • są mieszkańcami miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie lub gminy wiejskiej Włocławek,
 • uzyskali średnią ocen za ostatnie dwa semestry nauki 4,0 lub wyższą,
 • w przypadku zaistnienia takiej możliwości zobowiązują się do odbycia ewentualnych praktyk lub stażu u Fundatora Fundacji,
 • legitymują się udokumentowanymi szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie chemii, technologii chemicznej, analityki chemicznej, mechaniki i budowy maszyn, automatyki, elektryki, elektroautomatyki, energetyki, inżynierii produkcji, systemów sterowania oraz angażują się w realizację projektów w tych dziedzinach lub są autorem bądź współautorem opracowań naukowych, badań lub posiadają udokumentowane praktyki, staże studenckie, wymiany międzynarodowe, przynależność do kół studenckich,
 • angażują się w działania społeczne (organizacje studenckie, fundacje, stowarzyszenia, instytucje społeczne, inne prowadzące działalność o takim charakterze, odbyte kursy, warsztaty),
  urodzeni są nie wcześniej niż w 1994 roku.

Kandydat ubiegający się o Stypendium zobowiązany jest wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej: www.anwildlawloclawka.pl

Wypełniony Wniosek należy wydrukować oraz dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18 listopada  2019 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.anwildlawloclawka.pl

Kontakt

Fundacja ANWIL dla Włocławka
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

fundacja@anwil.pl
www.anwildlawloclawka.pl