Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne14
 • socjalne7
 • naukowe25
 • inne4
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka dla studentów

organizator:

Fundacja ANWIL dla Włocławka

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 18.11.2019

Stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka dla studentów

Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłosił kolejną edycję program stypendialny dla studentów.  O przyznanie Stypendium mogą ubiegać się studenci trzeciego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni na kierunkach chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektryka, elektroautomatyka, inżynieria produkcji, systemy sterowania, którzy spełniają następujące warunki:

 • są mieszkańcami miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie lub gminy wiejskiej Włocławek,
 • uzyskali średnią ocen za ostatnie dwa semestry nauki 4,0 lub wyższą,
 • w przypadku zaistnienia takiej możliwości zobowiązują się do odbycia ewentualnych praktyk lub stażu u Fundatora Fundacji,
 • legitymują się udokumentowanymi szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie chemii, technologii chemicznej, analityki chemicznej, mechaniki i budowy maszyn, automatyki, elektryki, elektroautomatyki, energetyki, inżynierii produkcji, systemów sterowania oraz angażują się w realizację projektów w tych dziedzinach lub są autorem bądź współautorem opracowań naukowych, badań lub posiadają udokumentowane praktyki, staże studenckie, wymiany międzynarodowe, przynależność do kół studenckich,
 • angażują się w działania społeczne (organizacje studenckie, fundacje, stowarzyszenia, instytucje społeczne, inne prowadzące działalność o takim charakterze, odbyte kursy, warsztaty),
  urodzeni są nie wcześniej niż w 1994 roku.

Kandydat ubiegający się o Stypendium zobowiązany jest wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej: www.anwildlawloclawka.pl

Wypełniony Wniosek należy wydrukować oraz dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18 listopada  2019 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.anwildlawloclawka.pl

Kontakt

Fundacja ANWIL dla Włocławka
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

fundacja@anwil.pl
www.anwildlawloclawka.pl