Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne34
 • socjalne13
 • sportowe26
 • naukowe94
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia edukacyjne Miasta Ostrołęki

organizator:

Urząd Miasta Ostrołęki

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.07.2023

Stypendia edukacyjne Miasta Ostrołęki

Urząd Miasta Ostrołęka zaprasza do składania wniosków o stypendia edukacyjne Miasta Ostrołęki w ramach przyjętego uchwałą Nr 492/LI/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 października 2021 r. „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki”, adresowanego do najzdolniejszych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie m. Ostrołęki. W związku z powyższym przypominamy o kilku najważniejszych warunkach ubiegania się o stypendium.

KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?
Zgodnie z Regulaminem określającym szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, przyjętym uchwałą Nr 510/LIII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11384), zmienioną uchwałą nr 724/LXXX/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki” (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6010), stypendia mogą być przyznawane uzdolnionym uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub sportowe, wyniki egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczali do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub do dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych na terenie m. Ostrołęki bez względu na miejsce zamieszkania.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić m.in.

 • dyrektor szkoły, do której uczęszcza kandydat;
 • rodzic lub opiekun prawny kandydata;
 • pełnoletni kandydat.
  Wniosek składany przez rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego kandydata musi być podpisany przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza kandydat.

WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW:
Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane raz w roku za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym jego przyznanie, uczniom szkół podstawowych w kwocie 100 zł za miesiąc (100 zł x 10 m-cy), a uczniom szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 200 zł za miesiąc (200 zł x 10 m-cy). Stypendia wypłacane są w dwóch ratach:

 • pierwsza rata do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia;
 • druga rata do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Stypendium za osiągnięcia naukowe lub sportowe oraz za wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego jest przyznawane raz w roku i wypłacane jednorazowo dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 500 zł, natomiast uczniom szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 1 000 zł.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek, należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki w terminie:

 • do dnia 30 czerwca w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe lub sportowe;
 • do 31 lipca w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium za wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

UWAGA:
Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku do Urzędu.
Wnioski niekompletne, niepodpisane, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony: www.ostroleka.pl

Jeśli interesują Was inne stypendia dla uczniów, zajrzyjcie do bazy MojeStypendium.pl. 

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki
pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka
tel. 29 764 68 11
um@um.ostroleka.pl
www.ostroleka.pl