Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
 • naukowe14
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców – MNiSW

organizator:

Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości - Politechnika Gdańska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.03.2012

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców – MNiSW

Minister przyznaje corocznie, na podstawie zgłoszonych wniosków, stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204) można zgłaszać kandydatów do stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub inne organy reprezentujące jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę wyróżniający się poziom prowadzonych badań naukowych, dotychczasowy dorobek naukowy, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne, stopień w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej oraz dorobek w zakresie zastosowań praktycznych prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych. Istotnym elementem oceny wniosku są także: znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, prawidłowość wykorzystania przez kandydata wcześniej przyznanych środków finansowych, udział w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej a także udział w stypendiach i stażach zagranicznych.

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przy ul. Hożej 20,
00-529 Warszawa

W związku z prowadzoną ewidencja wniosków składanych przez Uczelnię proszę uprzejmie o dostarczenie kopii złożonych wniosków do Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.cwip.pg.gda.pl

Kontakt

Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości - Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. 58 348 61 38
damian@pg.gda.pl
www.cwip.pg.gda.pl