Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • naukowe71
 • socjalne9
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla wrocławskich doktorantów – im. Mariana Suskiego i im. Alfreda Jahna

organizator:

Urząd Miejski Wrocławia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2021

Stypendia dla wrocławskich doktorantów – im. Mariana Suskiego i im. Alfreda Jahna

Od 2 sierpnia do 15 września, doktoranci z wrocławskich uczelni aplikować mogą o stypendium im. Mariana Suskiego (w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych) i o stypendium im. Alfreda Jahna (w zakresie nauk o Ziemi i środowisku). Te dwie nowe kategorie zostały utworzone – z inicjatywy Prezydenta Wrocławia – w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Studencki Program Stypendialny realizowany jest – z inicjatywy Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka – przez Wrocławskie Centrum Akademickie, a stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław.

O stypendia mogą ubiegać się doktoranci, którzy studiują we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych lub placówkach naukowych, prowadzący studia doktoranckie we Wrocławiu – którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju naszego miasta.

8. czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej, została przyjęta uchwała, zgodnie z którą, do Studenckiego Programu Stypendialnego, zostają wprowadzone dwie nowe kategorie stypendiów dla doktorantów: stypendium im. Mariana Suskiego – w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych oraz stypendium im. Alfreda Jahna – w zakresie nauk o Ziemi i środowisku.

Aplikować o te stypendia można w terminie: 2.08 – 15.09.2021 – tylko za pośrednictwem Aplikacji.

Marian Suski (1905 – 1993) był profesorem Politechniki Wrocławskiej. W pracy zawodowej zajmował się teorią obwodów elektrycznych, teorią pola magnetycznego oraz teorią i techniką mikrofalową. W latach 1956- 76 rozwinął badania nad rejestracją i wykorzystaniem zjawiska elektronowego rezonansu paramagnetycznego i magnetycznego rezonansu jądrowego. Zespół pod jego kierownictwem zbudował – jako pierwszy w Polsce – spektrometr elektronowego rezonansu paramagnetycznego, którego egzemplarze, z powodzeniem były wykorzystywane przez wiele lat w laboratoriach naukowych w Polsce. Profesor wychował liczną kadrę inżynierów i pracowników naukowych. Był też znakomitym sportowcem — znanym szermierzem. W latach powojennych organizował sport szermierczy we Wrocławiu, w latach 1929-39 był członkiem kadry narodowej i reprezentantem Polski na dwóch olimpiadzie w Los Angeles. Był członkiem “Solidarności” od jej powstania. Ostatnim, bardzo spektakularnym dowodem zaangażowania, był jego udział w pięcioosobowej manifestacji mającej na celu uwolnienie Władysława Frasyniuka.

Alfred Jahn (1915 – 1999) – polski geograf, geomorfolog i polarnik, autor ponad 350 prac naukowych. W latach 1962–1968 rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 1950 do śmierci pracował jako kierownik zakładu geografii fizycznej, a później geomorfologii na Uniwersytecie we Wrocławiu. Podczas demonstracji w marcu 1968 stanął po stronie strajkujących studentów, narażając się na represje ze strony komunistycznych władz. Od 1971 był członkiem korespondentem, od 1983 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, w latach 1981-1986 członkiem jej prezydium, a także członkiem Komitetu Nauk Geograficznych, Komitetu Zagospodarowania Ziemi Górskiej, Komitetu Badań Polarnych. W 1999 roku nadano mu, jako pierwszemu po II wojnie światowej, tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia

Informacje pochodzą ze strony: wca.wroc.pl

Inne oferty stypendiów dla doktorantów znajdziecie na naszej stronie.

Kontakt

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urząd Miejski Wrocławia
Rynek 13 (II p.)
50-101 Wrocław
tel. 71 770 20 00
bwu@um.wroc.pl
wca.wroc.pl