Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci31
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy2
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe29
 • inne5
 • sportowe9
 • artystyczne19
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa4
 • samorząd20
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uzdolnionych uczniów z powiatu krośnieńskiego 2020

organizator:

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Rodzaj:
sportowe, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2020

Stypendia dla uzdolnionych uczniów z powiatu krośnieńskiego 2020

Trwa nabór wniosków na stypendia w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów z powiatu krośnieńskiego. Wnioski można składać do 15 września 2020 r.

Celem programu jest m.in. promowanie uczniów uzdolnionych, osiągających wybitne wyniki w nauce i sporcie. Zachęcanie do reprezentowania powiatu, swoich szkół i środowisk w zawodach, konkursach i olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, a także promowanie uczniów szkół specjalnych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce w celu ich pełniejszego rozwoju intelektualnego i społecznego.

Program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński. Wsparcie finansowe realizowane będzie w formie stypendium. Założeniem programu jest stworzenie uczniom warunków do pogłębiania wiedzy, a także rozwoju talentów, uzdolnień i pasji.

Stypendium przyznaje się raz w roku za okres od 1 września do 30 czerwca poprzedniego roku szkolnego.

Stypendium może być przyznane uczniom spełniającym minimum jedno z kryteriów:

 • osiągającym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych równą lub wyższą niż 4,75;
 • laureatom oraz finalistom olimpiad na szczeblu centralnym, oraz turniejów, bądź konkursów przedmiotowych lub zgodnych z nauczanym zawodem na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 • osiągającym wysokie wyniki sportowe w zawodach, w których uczeń występował jako reprezentant szkoły lub ją promował tzn.: zdobywcom od I do III m-ca w indywidualnych, lub drużynowych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim bądź zdobywcom od I do X miejsca w indywidualnych lub drużynowych zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim.

W roku szkolnym 2019/2020 stypendium mogą otrzymać także uczniowie posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiad, turniejów bądź konkursów zgodnych z nauczanym zawodem przyznany przez organizatora olimpiady, turnieju bądź konkursu. Potwierdzeniem uzyskania tytułu laureata lub finalisty jest zaświadczenie wydane przez organizatora. Stypendium może być przyznane również uczniom szkół specjalnych.

Wniosek o stypendium może złożyć pełnoletni uczeń lub opiekun prawny ucznia samodzielnie bądź za pośrednictwem dyrektora szkoły do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego do 15 września danego roku. Wniosek przed złożeniem powinien być zweryfikowany przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Wysokość stypendium będzie wynosić od 40 do 90 zł miesięcznie. Decyzję o przyznanych stypendiach podejmuje Zarząd Powiatu po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej.
Program stypendialny finansowany będzie ze środków własnych powiatu.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: terazkrosno.pl

W naszej bazie znajdziecie więcej ciekawych ofert stypendialnych skierowanych do uczniów.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel. 13 437 57 00
starostwo@powiat.krosno.pl
www.powiat.krosno.pl

Dokumenty

do pobrania