Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uzdolnionych uczniów Gminy Kobierzyce

organizator:

Urząd Gminy Kobierzyce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.08.2022

Stypendia dla uzdolnionych uczniów Gminy Kobierzyce

Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału w OKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej Gminie.

Do programu można zgłaszać uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce oraz zamieszkują na obszarze gminy Kobierzyce

Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów.
Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:

 • stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
 • stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 ze zm.), co najmniej na szczeblu wojewódzkim w roku szkolnym 2021/2022 oraz dla tych uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021, objętym pandemią, uzyskali tytuł laureata lub finalisty, zajęli I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i nie brali udziału w programie stypendialnym roku 2021;
 • stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim za dany rok szkolny, a także uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2.

Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:

 •  rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
 •  dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni.

Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce”. Do wniosku należy dołączyć:

 • uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
 •  uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
 •  klauzulę informacyjną podpisaną przez wnioskodawcę.

Termin składania wniosków: od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

 •  ePUAP Urzędu Gminy Kobierzyce (kompletny, wypełniony, podpisany wniosek wraz z załącznikami);
 • wrzucenie wniosków oraz załączników do urny, która znajduje się w holu Urzędu Gminy w Kobierzycach;
 • przesłanie wniosku oraz załączników pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu): Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce

UWAGA!

wniosek należy wypełnić we wszystkich polach,
bardzo ważny jest kontakt do rodzica / opiekuna prawnego (numer telefonu oraz adres e-mail).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu pod nr tel. 71 36-98-197 lub 71 36-98-196

Informacje pochodzą ze strony ugk.pl

Inne stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów studentów można znaleźć w naszej bazie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Kobierzyce
aleja Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 130
info@ugk.pl
ugk.pl