Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci75
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne33
 • socjalne13
 • sportowe26
 • naukowe93
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd72
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z gminy Grodzisko Dolne

organizator:

Gmina Grodzisko Dolne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 20.02.2014

Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z gminy Grodzisko Dolne

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy oraz uczniowie szkół średnich, którzy są zameldowani w gminie.  Prawo do ubiegania się o stypendium daje wysoka średnia ocen na poziomie co najmniej 4,9 lub zdobycie nagrody w konkursie szczebla wojewódzkiego, np. w olimpiadzie przedmiotowej, konkursie sportowym czy też konkursie artystycznym. Niezbędnym warunkiem do uzyskania stypendium jest minimum bardzo dobra ocena z zachowania.

Stypendia przyznawane są na okres półroczny i wypłacane jednorazowo, a ich wysokość uzależniona jest od uzyskanych osiągnięć oraz środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.  Program przewiduje stypendia w wysokości od 100 do 1000 zł.

Komisja stypendialna rozpatrująca złożone wnioski sporządza listę rankingową kandydatów do stypendium uszeregowaną według uzyskanych punktów.  Każdy kandydat do stypendium może zdobyć maksymalnie po 10 punktów w każdej z następujących kategorii: średnia ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia sportowe, pozostałe osiągnięcia oraz aktywność społeczna.

Zgodnie z założeniami programu, każdemu uczniowi, który uzyska stypendium wręczony zostanie pamiątkowy dyplom w trakcie posiedzenia sesji Rady Gminy.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Wójta Gminy w terminie do 20 lutego oraz do 20 września. Wniosek może być złożony przez rodzica, opiekuna prawnego, organizację pozarządową, trenera czy też dyrektora szkoły. Wzór wniosku oraz Regulamin przyznawania stypendium znajdują się TUTAJ .

Termin składania wniosków upływa 20 lutego 2014r.

Informacje pochodzą ze strony www.grodziskodolne.pl

Kontakt

Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125
37-306 Grodzisko Dolne


www.grodziskodolne.pl