Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • socjalne9
 • naukowe72
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla utalentowanych studentów

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.1969

Stypendia dla utalentowanych studentów

Warunki aplikacji

Fundacja im. dr. Josta Henkla sponsoruje utalentowanych studentów bez względu na kierunek specjalizacji. Stypendia przyznawane są w pierwszej kolejności osobom, które udowodnią, że nie są w stanie sfinansować edukacji z własnej kieszeni lub z pomocą innych osób.

Komu pomaga Fundacja?

Stypendyści otrzymują wsparcie podczas studiów i przy podejmowaniu pierwszej pracy. Fundacja im. dr. Josta Henkla służy również pomocą w znajdowaniu praktyk oraz przy pisaniu prac dyplomowych. Fundacja stara się dopasować program stypendialny do potrzeb, skupiając swoją uwagę na ludziach, którzy mają szansę odegrać ważną rolę w przyszłych zmianach społecznych i gospodarczych. Obecnie do grupy tej zalicza się ekonomistów, socjologów, specjalistów od nauk przyrodniczych i inżynierów. Rada Fundacji podjęła decyzję o dostosowaniu działalności do zmian w sektorze edukacji, w którym szkolnictwo prywatne coraz częściej współistnieje z państwowym. Fundacja dąży do wspierania inicjatyw prywatnych.

Kiedy można otrzymać stypendium?

Stypendium można otrzymać dopiero po zdaniu egzaminu kończącego studia pierwszego stopnia. Środki wypłacane są również podczas przerw semestralnych (z wyjątkiem miesięcy, w których student pracuje). Specjalne zasady mają zastosowanie w przypadku studiów doktoranckich oraz semestrów i praktyk za granicą.

Czy stypendia są przyznawane na naukę za granicą?

Studia za granicą, w tym podyplomowe i MBA, przedstawiają dużą wartość ze względu na swój prekursorski charakter. Z tego względu odbywane za granicą praktyki, studia doktoranckie i projekty związane ze studiami, mogą również zostać objęte wsparciem. Dotyczy to zarówno obcokrajowców chcących studiować w Polsce, jak i studentów polskich chcących kształcić się na uczelniach zagranicznych. Aby otrzymać stypendium, należy jednak udowodnić, że takiej samej wiedzy (w wymiarze ilościowym i jakościowym) nie można uzyskać studiując w Polsce.

Jakie są obowiązki stypendystów?

Fundacja im. dr. Josta Henkla przykłada ogromną wagę do śledzenia postępów w studiach swoich podopiecznych. Stypendyści mają obowiązek rozliczyć się ze swoich sukcesów; dlatego też przed rozpoczęciem każdego semestru przedstawiają raport za poprzedni okres, w tym świadectwa i certyfikaty. Podopieczni Fundacji zobowiązują się przeznaczać środki pozyskane w ramach stypendium, wyłącznie na sfinansowanie studiów, a także zdać egzaminy końcowe we właściwym terminie. Poza tym stypendystów nie wiążą żadne inne zobowiązania wobec Fundacji i spółki sponsorującej.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Życiorys
 • Kopie świadectw (np. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów itp.)
 • Świadectwa z wyszczególnieniem ocen, listy polecające/referencyjne od wykładowców
 • Opis projektów lub studiów
 • Określenie kosztów (wykaz miesięcznych przychodów i wydatków)
 • Numer konta bankowego

Wniosek należy przesłać na adres:

Dr. Jost-Henkel-Stiftung
Henkelstraße 67
40191 Düsseldorf

 

Informacje pochodzą ze strony www.henkel.pl

 

Kontakt

.
.
.