Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe4
 • socjalne4
 • artystyczne17
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów z woj. kujawsko-pomorskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Stypendia dla uczniów z woj. kujawsko-pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.3.1 Są to stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Wniosek można składać do 30.09.2016 r, a termin oceny projektu przypada na październik 2016 r.

Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

Informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie znajdują się na stronie: www.mojregion.eu

Wszystkie załączniki można ściągnąć ze strony: www.mojregion.eu

Pytania można zgłaszać przy pomocy Formularza pytań dotyczących funduszy europejskich: www.mojregion.eu

Informacje pochodzą ze strony: www.mojregion.eu

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
Toruń
tel.: 056 6218-600
mw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
www.kujawsko-pomorskie.pl

Dokumenty

do pobrania