Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci67
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne24
 • naukowe65
 • socjalne10
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie7
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd50
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów z powiatu wieluńskiego

organizator:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wielunskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 10.10.2014

Stypendia dla uczniów z powiatu wieluńskiego

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wielunskiego ogłasza rozpoczę™cie XVI Edycji Programu Stypendialnego dla uczniów szkół‚ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, współfinansowanego z Fundacją im. Stefana Batorego w ramach Programu „Równe Szanse”.

Osoba starająca się™ o stypendium z w/w programu powinna speł‚niać nastą™pujące kryteria:

– jest stałym mieszkańcem powiatu wieluń„skiego lub uczę™szcza do szkoł‚y gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej mają…cej swoją… siedzibę na terenie powiatu wieluń„skiego,
– osią…ga wysokie wyniki w nauce,
– dochód w rodzinie nie przekracza 1176 zł‚ netto na osobę™.

W ramach Programu Stypendialnego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego są… także przyznawane stypendia specjalne dla uczniów pochodzących z terenów powiatu wieluńskiego.

Stypendium wypł‚acane jest w 10 ratach w wysokoś›ci 150zł‚ dla gimnazjalisty oraz 250zł‚ dla ucznia szkoł‚y ponadgimnazjalnej, na indywidualne konta stypendystów.

Niezbę™dne dokumenty do ubiegania się o stypendium (wniosek oraz oś›wiadczenie o sytuacji materialnej kandydata), a także wszelkie informacje o programie można pobrać ze strony www.fundacja.wielun.pl

a także w Biurze Fundacji – pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 201, od
poniedział‚ku do pią…tku w godz. 7.00-14.30, tel. (43)843-79-32, e-mail:biuro@fundacja.wielun.pl

Prawidł‚owo wypeł‚nione wnioski należy skĹładac od 10 wrzesnia do 10 pazdziernika 2014r do godziny 14:30 w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wielunskiego.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.wielun.pl

Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wielunskiego
pl. Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń


www.fundacja.wielun.pl