Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci33
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • artystyczne19
 • socjalne9
 • naukowe30
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów z Gminy Mierzęcice

organizator:

Urząd Gminy w Mierzęcicach

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2015

Stypendia dla uczniów z Gminy Mierzęcice

Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.
Do wniosku załącza się: zaświadczenie o wysokości dochodów (z zakładu pracy, urzędu skarbowego), zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji gospodarstwa rolnego bądź nieruchomości, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o figurowaniu bądź niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w Urzędzie Gminy Mierzęcice w pok. nr 6.
Stypendia szkolne rozliczane są na podstawie imiennych faktur wystawionych na rodzica bądź pełnoletniego ucznia składającego wniosek.
Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:
Podręczniki szkolne
Słowniki, Encyklopedie, Atlasy
Obuwie sportowe
Odzież sportowa
Tusze do drukarek
Tornister, Plecak szkolny
Artykuły szkolne: zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, itp.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.
Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł netto na członka rodziny art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.
Wysokość stypendium szkolnego wyliczana jest na podstawie ilości uczniów zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.
informacje pochodzą zze strony http://www.mierzecice.pl/

Kontakt

Urząd Gminy w Mierzęcicach
Mierzęcice ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice
(+48 32) 288 79 00, (+48 32) 381 15 00
gmina@mierzecice.pl