Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe14
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów z Gminy Mierzęcice

organizator:

Urząd Gminy w Mierzęcicach

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2015

Stypendia dla uczniów z Gminy Mierzęcice

Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.
Do wniosku załącza się: zaświadczenie o wysokości dochodów (z zakładu pracy, urzędu skarbowego), zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji gospodarstwa rolnego bądź nieruchomości, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o figurowaniu bądź niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w Urzędzie Gminy Mierzęcice w pok. nr 6.
Stypendia szkolne rozliczane są na podstawie imiennych faktur wystawionych na rodzica bądź pełnoletniego ucznia składającego wniosek.
Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:
Podręczniki szkolne
Słowniki, Encyklopedie, Atlasy
Obuwie sportowe
Odzież sportowa
Tusze do drukarek
Tornister, Plecak szkolny
Artykuły szkolne: zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, itp.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.
Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł netto na członka rodziny art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.
Wysokość stypendium szkolnego wyliczana jest na podstawie ilości uczniów zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.
informacje pochodzą zze strony http://www.mierzecice.pl/

Kontakt

Urząd Gminy w Mierzęcicach
Mierzęcice ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice
(+48 32) 288 79 00, (+48 32) 381 15 00
gmina@mierzecice.pl