Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów w Powiecie Tarnogórskim

organizator:

Starostwo Powiatu Tarnogórskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 10.07.2016

Stypendia dla uczniów w Powiecie Tarnogórskim

Do 10 lipca w kancelarii Starostwa Powiatowego (ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów.

O stypendia starać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego.  Stypendium nie może otrzymać absolwent szkoły ponadgimnazjalnej.

Stypendium może być udzielone uczniowi, który uzyskał w roku szkolnym poprzedzającym ubieganie się o stypendium średnią ocen co najmniej 4,8 oraz spełnia ponadto co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • posiada osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowymi międzynarodowym – laureaci i finaliści,
 • posiada wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej,
 • posiada znaczące osiągnięcia artystyczne, sportowe,
 • jest autorem prac naukowych,
 • prowadzi działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi lub prowadzi działalność w ramach wolontariatu,
 • uczestniczy we współpracy międzynarodowej

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły,
 • kserokopię świadectwa promocyjnego – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną,
 • uwierzytelnione przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia indywidualne,
 • plan indywidualnego rozwoju ucznia na kolejny rok szkolny w okresie pobierania stypendium oraz spodziewane wyniki jego realizacji,
 • PIT – 2A.

Wnioski o przyznanie Stypendium należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

ADRES:

Kancelaria Starostwa Powiatowego

Ul. Karłuszowiec 5

42-600 Tarnowskie Góry

Informacje pochodzą ze strony: www.powiat.tarnogorski.pl

Kontakt

Kancelaria Starostwa Powiatu Tarnogórskiego
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 381-37-71
kancelaria@tarnogorski.pl
www.powiat.tarnogorski.pl

Dokumenty

do pobrania