Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
 • naukowe41
 • artystyczne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 20.07.2012

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2012-2015”.

Celem konkursu jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, pomoc uczniom i słuchaczom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach, a także stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy. To także promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia lub słuchacza. Jego  zainteresowania mają wykraczać poza obowiązujący program nauczania. Kandydaci muszą uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,8 i udokumentować uzyskane osiągnięcia jako laureaci i finaliści w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym lub wykazać się publikacją prac naukowych. Podstawą przyznania wsparcia  mogą też być wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, znaczące osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także działalność społeczna lub na polu współpracy międzynarodowej.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor placówki oświatowej, szkoły dyrektor zakładu kształcenia nauczycieli/kolegium pracowników służb społecznych, wychowawca lub nauczyciel prowadzący, rodzic lub opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń/słuchacz.

Uzyskane stypendium można przeznaczyć m.in. na zakup literatury fachowej, pomocy naukowo-dydaktycznych, opłacenie dodatkowych kursów, lekcji, sfinansowanie publikacji prac naukowych. Stypendyści zobowiązani są do przesłania sprawozdań z realizacji planu rozwoju.

Zarząd Województwa przeznaczył na stypendia w roku szkolnym 2012/13 kwotę 114 tys. zł dla 30 najlepszych. Każdy z uczniów lub słuchaczy otrzyma 3800 zł w dziesięciu transzach od września 2012 r. do czerwca 2013 r.

Wnioski o stypendium winny być składane do 20 lipca 2012 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.slaskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice


www.slaskie.pl