Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie95
 • studenci61
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne17
 • sportowe45
 • artystyczne45
 • naukowe110
 • socjalne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd85
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ciechanowskiego

organizator:

Fundusz Stypendialny im. A.Bąkowskiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.08.2014

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ciechanowskiego

Fundusz stypendialny im. A. Bąkowskiej ufunduje stypendia dla uczniów z powiatu ciechanowskiego.
Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej  informuje o naborze podań o stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego na rok szkolny 2014/2015.
Warunki przyznawania stypendiów są następujące:
Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekraczać    75 % najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podań o stypendium tj. 75% x 1237,20=927,90.
Ubiegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.
Średnia ocen na świadectwie wnioskującego o stypendium na koniec roku 2013/2014 powinna wynosić co najmniej 4,2.
Stypendium może być przyznane finalistom olimpiad przedmiotowych lub za udokumentowane inne szczególne osiągnięcia. W tym przypadku nie stosuje się kryterium sytuacji materialnej.
Termin składania wniosków o stypendia ustalono na: od 30 czerwca do 15 sierpnia 2014 r.
Wniosek o stypendium oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej można pobrać na stronie www.stypendiabakowska.pl w zakładce stypendia.
Informacje pochodzą ze strony www.ciechanow.powiat.pl

Kontakt

Fundusz Stypendialny im. A.Bąkowskiej
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
tel. 600 076 143