Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Ciechanowie

organizator:

Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 05.09.2016

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Ciechanowie

Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej informuje o naborze wniosków o stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego na rok szkolny 2016/2017.

Warunki przyznawania stypendiów są następujące:

 • Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekraczać 75 % najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podań o stypendium tj. 75% x 1355,69=1016,77 zł,
 • Ubiegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego,
 • Średnia ocen na świadectwie wnioskującego o stypendium na koniec roku 2015/2016 powinna wynosić, co najmniej 4,2,
 • Stypendium może być przyznane finalistom olimpiad przedmiotowych lub za udokumentowane inne szczególne osiągnięcia. W tym przypadku nie stosuje się kryterium sytuacji materialnej.

Termin składania wniosków o stypendia ustalono na 5 września 2016r.

Pełną dokumentację prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Zespół Szkół nr 2,
ul. Orylska 9,
06-400 Ciechanów,z dopiskiem „Stypendia”.

Ze względu na dużą liczbę wniosków, wnioski złożone po terminie, błędnie wypełnione lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony: www.stypendiabakowska.pl

Kontakt

Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
tel. 600 076 143
stypendiabakowska@gmail.com
www.stypendiabakowska.pl

Dokumenty

do pobrania