Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów z powiatu ciechanowskiego

organizator:

Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 10.09.2017

Stypendia dla uczniów z powiatu ciechanowskiego

Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej informuje o naborze wniosków o stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego na rok szkolny 2017/2018.

Warunki przyznawania stypendiów są następujące:

 • Miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekraczać 75 % najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podań o stypendium tj. 75% x 2000=1500 zł,
 • Ubiegający się o stypendium powinien uzyskać potwierdzenie wychowawcy o zamieszczonych we wniosku danych.
 • Średnia ocen na świadectwie wnioskującego o stypendium na koniec roku 2016/2017 powinna wynosić, co najmniej 4,2,
 • Stypendium może być przyznane finalistom olimpiad przedmiotowych lub za udokumentowane inne szczególne osiągnięcia. W tym przypadku nie stosuje się kryterium sytuacji materialnej.

Termin składania wniosków o stypendia ustalono na: nie później niż 10 września 2017 r.

Pełną dokumentację należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Zespół Szkół nr 2, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem „stypendia”.
Ze względu na dużą liczbę wniosków, wnioski złożone po terminie, błędnie wypełnione lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendiabakowska.pl

Kontakt

Zespół Szkół nr 2
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
tel. 600 076 143, 797 901 121
stypendiabakowska@gmail.com
www.stypendiabakowska.pl

Dokumenty

do pobrania