Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci61
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • inne4
 • socjalne5
 • naukowe17
 • sportowe46
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów z powiatu ciechanowskiego

organizator:

Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 10.09.2017

Stypendia dla uczniów z powiatu ciechanowskiego

Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej informuje o naborze wniosków o stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego na rok szkolny 2017/2018.

Warunki przyznawania stypendiów są następujące:

 • Miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekraczać 75 % najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podań o stypendium tj. 75% x 2000=1500 zł,
 • Ubiegający się o stypendium powinien uzyskać potwierdzenie wychowawcy o zamieszczonych we wniosku danych.
 • Średnia ocen na świadectwie wnioskującego o stypendium na koniec roku 2016/2017 powinna wynosić, co najmniej 4,2,
 • Stypendium może być przyznane finalistom olimpiad przedmiotowych lub za udokumentowane inne szczególne osiągnięcia. W tym przypadku nie stosuje się kryterium sytuacji materialnej.

Termin składania wniosków o stypendia ustalono na: nie później niż 10 września 2017 r.

Pełną dokumentację należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Zespół Szkół nr 2, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem „stypendia”.
Ze względu na dużą liczbę wniosków, wnioski złożone po terminie, błędnie wypełnione lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendiabakowska.pl

Kontakt

Zespół Szkół nr 2
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
tel. 600 076 143, 797 901 121
stypendiabakowska@gmail.com
www.stypendiabakowska.pl

Dokumenty

do pobrania