Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie55
 • studenci52
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • socjalne7
 • muzyczne13
 • naukowe74
 • inne2
 • sportowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie9
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie3
 • lubelskie6
 • lubuskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie8
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie10
 • świętokrzyskie6
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma3
 • instytucja rządowa7
 • samorząd63
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów z powiatu ciechanowskiego

organizator:

Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 10.09.2017

Stypendia dla uczniów z powiatu ciechanowskiego

Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej informuje o naborze wniosków o stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego na rok szkolny 2017/2018.

Warunki przyznawania stypendiów są następujące:

 • Miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekraczać 75 % najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej według stanu na dzień składania podań o stypendium tj. 75% x 2000=1500 zł,
 • Ubiegający się o stypendium powinien uzyskać potwierdzenie wychowawcy o zamieszczonych we wniosku danych.
 • Średnia ocen na świadectwie wnioskującego o stypendium na koniec roku 2016/2017 powinna wynosić, co najmniej 4,2,
 • Stypendium może być przyznane finalistom olimpiad przedmiotowych lub za udokumentowane inne szczególne osiągnięcia. W tym przypadku nie stosuje się kryterium sytuacji materialnej.

Termin składania wniosków o stypendia ustalono na: nie później niż 10 września 2017 r.

Pełną dokumentację należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Zespół Szkół nr 2, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem „stypendia”.
Ze względu na dużą liczbę wniosków, wnioski złożone po terminie, błędnie wypełnione lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendiabakowska.pl

Kontakt

Zespół Szkół nr 2
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
tel. 600 076 143, 797 901 121
stypendiabakowska@gmail.com
www.stypendiabakowska.pl

Dokumenty

do pobrania