Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe21
 • naukowe39
 • artystyczne27
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą

organizator:

Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 28.09.2009

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą

Warunki aplikacji

Stypendia artystyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (kończącej się maturą)

Kandydat do stypendium artystycznego musi spełnić następujące warunki:

 

 • udokumentował osiągnięcia artystyczne m.in. wygrane konkursy, zdobyte nagrody, wystawy, plenery, koncerty, kompozycje, wydane publikacje itp. w zależności od dziedziny aktywności artystycznej,
 • uzyskał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o stypendium średnią ocen nie niższą niż 4,25,
Przy ocenie wniosku kandydata, ubiegającego się o stypendium artystyczne brana będzie pod uwagę ponadto sytuacja rodzinna i życiowa kandydata.
Kandydat może przedłożyć listy referencyjne od lokalnych władz samorządowych.
Kandydat musi przedłożyć Fundacji w wyznaczonym przez Zarząd terminie:
a) kwestionariusz zgłoszeniowy zgodny ze wzorem i zasadami ustalonymi przez Zarząd,
b) dokumentację osiągnięć artystycznych,
c) zaświadczenie o średniej ocen,
d) dwa listy rekomendacyjne od opiekunów artystycznych lub osób prowadzących podobną działalność artystyczną,
e) fakultatywnie dokumenty i zaświadczenia potwierdzające trudną sytuację rodzinną i życiową kandydata,
f) w przypadku studenta I roku, przedłożenie zaświadczenia o podjęciu studiów.
Informacje pochodzą ze strony www.sapereauso.org

 

Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso

ul. Lubelska 23,
30-003 Kraków
Tel: 012 633 09 86, 012 630 91 79, 012 623 76 46 w. 123

e-mail: fundacja@sapereauso.org , stypendia@sapereauso.org

 

 

Kontakt

Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso
Lubelska 23
30-003 Kraków
(012) 633 09 86
fundacja@sapereauso.org
www.sapereauso.org