Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci39
 • absolwenci10
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • socjalne6
 • muzyczne5
 • sportowe12
 • naukowe39
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie4
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd34
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą

organizator:

Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 28.09.2009

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą

Warunki aplikacji

Stypendia artystyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (kończącej się maturą)

Kandydat do stypendium artystycznego musi spełnić następujące warunki:

 

 • udokumentował osiągnięcia artystyczne m.in. wygrane konkursy, zdobyte nagrody, wystawy, plenery, koncerty, kompozycje, wydane publikacje itp. w zależności od dziedziny aktywności artystycznej,
 • uzyskał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o stypendium średnią ocen nie niższą niż 4,25,
Przy ocenie wniosku kandydata, ubiegającego się o stypendium artystyczne brana będzie pod uwagę ponadto sytuacja rodzinna i życiowa kandydata.
Kandydat może przedłożyć listy referencyjne od lokalnych władz samorządowych.
Kandydat musi przedłożyć Fundacji w wyznaczonym przez Zarząd terminie:
a) kwestionariusz zgłoszeniowy zgodny ze wzorem i zasadami ustalonymi przez Zarząd,
b) dokumentację osiągnięć artystycznych,
c) zaświadczenie o średniej ocen,
d) dwa listy rekomendacyjne od opiekunów artystycznych lub osób prowadzących podobną działalność artystyczną,
e) fakultatywnie dokumenty i zaświadczenia potwierdzające trudną sytuację rodzinną i życiową kandydata,
f) w przypadku studenta I roku, przedłożenie zaświadczenia o podjęciu studiów.
Informacje pochodzą ze strony www.sapereauso.org

 

Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso

ul. Lubelska 23,
30-003 Kraków
Tel: 012 633 09 86, 012 630 91 79, 012 623 76 46 w. 123

e-mail: fundacja@sapereauso.org , stypendia@sapereauso.org

 

 

Kontakt

Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso
Lubelska 23
30-003 Kraków
(012) 633 09 86
fundacja@sapereauso.org
www.sapereauso.org