Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • naukowe66
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Warka

organizator:

Stowarzyszenie W.A.R.K.A

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 20.09.2013

Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Warka

Celem Funduszu Stypendialnego jest wspieranie rozwoju, indywidualnych uzdolnień i talentów młodzieży uczęszczającej do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Warka, w tym szczególnie aktywnych społecznie, dla których barierą w edukacji są czynniki ekonomiczne.

O Stypendium mogą się ubiegać Kandydaci spełniający warunki:

Obligatoryjnie:

 • są uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Warka,
 • pochodzą z rodzin o niewystarczających dochodach (średnia dochodu na osobę poniżej 1200zł/m-c netto),
 • chcą się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania oraz uzdolnienia
 • chcą być aktywne w programie (np. brać m.in. udział: w zbiórkach, akcjach wolontariackich i spotkaniach dla stypendystów)

oraz spełniają wybrane dwa z poniższych warunków:

 • osiągają dobre wyniki w nauce
 • posiadają uzdolnienia w określonym przedmiocie/dziedzinie np. artystyczne (np. muzyka, śpiew, aktorstwo, taniec, malarstwo itp.), przedmioty humanistyczne, przedmioty ścisłe, zajęcia sportowe lub inne i uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwojem ich talentu,
 • angażują się w pracę wolontariacką na rzecz lokalnych potrzeb. W tym:

– w przypadku osób, które biorą po raz kolejny udział w programie – były aktywnymi stypendystami (udział w spotkaniach, udział w akcjach zbierania funduszy, pomoc w akcjach społecznych w tym organizowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
– w przypadku osób, które biorą po raz pierwszy udział w programie – przedstawią  dotychczasowe zaangażowanie społeczne lub pomysły na pracę wolontariacką na rzecz programu na rok szkolny 2013/2014 .

 • znaleźli się w wyjątkowej, losowej trudnej sytuacji

Informację pochodzą ze storny: www.stowarzyszeniewarka.pl

Kontakt

Stowarzyszenie W.A.R.K.A
ul.Gośniewska 46
05-660 Warka
tel. 504 968 412
astaniszewska@stowarzyszeniewarka.pl
www.stowarzyszeniewarka.pl