Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci36
 • absolwenci26
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • muzyczne15
 • inne7
 • sportowe13
 • naukowe19
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd32
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Warka

organizator:

Stowarzyszenie W.A.R.K.A

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 20.09.2013

Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Warka

Celem Funduszu Stypendialnego jest wspieranie rozwoju, indywidualnych uzdolnień i talentów młodzieży uczęszczającej do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Warka, w tym szczególnie aktywnych społecznie, dla których barierą w edukacji są czynniki ekonomiczne.

O Stypendium mogą się ubiegać Kandydaci spełniający warunki:

Obligatoryjnie:

 • są uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Warka,
 • pochodzą z rodzin o niewystarczających dochodach (średnia dochodu na osobę poniżej 1200zł/m-c netto),
 • chcą się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania oraz uzdolnienia
 • chcą być aktywne w programie (np. brać m.in. udział: w zbiórkach, akcjach wolontariackich i spotkaniach dla stypendystów)

oraz spełniają wybrane dwa z poniższych warunków:

 • osiągają dobre wyniki w nauce
 • posiadają uzdolnienia w określonym przedmiocie/dziedzinie np. artystyczne (np. muzyka, śpiew, aktorstwo, taniec, malarstwo itp.), przedmioty humanistyczne, przedmioty ścisłe, zajęcia sportowe lub inne i uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwojem ich talentu,
 • angażują się w pracę wolontariacką na rzecz lokalnych potrzeb. W tym:

– w przypadku osób, które biorą po raz kolejny udział w programie – były aktywnymi stypendystami (udział w spotkaniach, udział w akcjach zbierania funduszy, pomoc w akcjach społecznych w tym organizowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
– w przypadku osób, które biorą po raz pierwszy udział w programie – przedstawią  dotychczasowe zaangażowanie społeczne lub pomysły na pracę wolontariacką na rzecz programu na rok szkolny 2013/2014 .

 • znaleźli się w wyjątkowej, losowej trudnej sytuacji

Informację pochodzą ze storny: www.stowarzyszeniewarka.pl

Kontakt

Stowarzyszenie W.A.R.K.A
ul.Gośniewska 46
05-660 Warka
tel. 504 968 412
astaniszewska@stowarzyszeniewarka.pl
www.stowarzyszeniewarka.pl