Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci35
 • absolwenci15
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • naukowe39
 • artystyczne17
 • inne10
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych

organizator:

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.04.2012

Stypendia dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych

Do 21 kwietnia 2012 r. uczniowie pochodzenia romskiego mogą ubiegać się o stypendia. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 10-18 lat.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania zleconego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych.

Stypendia do równowartości 4.000 zł, wyróżnienia I stopnia do równowartości 2.000 zł, wyróżnienia II stopnia do równowartości 1.500 zł i nagrody motywacyjne do równowartości 500 zł zostaną ufundowane w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Warunki ubiegania się o stypendia:
O stypendia ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy:

 1. są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce,
 2. są uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 3. mają od 10 do 18 lat,
 4. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
 • nauki ścisłe
 • nauki przyrodnicze
 • nauki humanistyczne
 • twórczość literacka (poezja, proza)
 • umiejętności aktorskie
 • sztuki plastyczne
 • muzyka instrumentalna
 • śpiew (różne formy muzyki)
 • taniec (różne formy tańca)
 • sztuki cyrkowe
 • sport

Do dnia 21 kwietnia 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego) karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia powinna zostać przesłana na adres organizatora:
Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
ul. Kopernika 7,
95-200 Pabianice
z dopiskiem „konkurs stypendialny”

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dostępne są na stronie MAiC: www.mac.gov.pl, zakładka Mniejszości i Wyznania oraz na stronie CDiIdRwP : www.cdirp.pl – Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych

W zależności od wybranej dziedziny do karty zgłoszeniowej powinny być dołączone:

 • nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne – pisemna opinia nauczycieli (należy dołączyć kserokopie dyplomów, potwierdzenia udziału i osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych itp.),
 • twórczość literacka – do 10 stron tekstu przygotowanego przez kandydata,
 • taniec, sztuki cyrkowe, umiejętności aktorskie – nagranie na DVD do 5 minut w wykonaniu kandydata,
 • sztuki plastyczne – do 2 oryginalnych prac przygotowanych przez kandydata,
 • śpiew – (przynajmniej 1 utwór tradycyjny w języku romskim), muzyka instrumentalna (przynajmniej 1 utwór tradycyjny) – nagranie na płycie CD 2 utworów w wykonaniu kandydata,
 • sport – pisemna opinia instruktorów (należy dołączyć kserokopie dyplomów, potwierdzenia udziału i osiągnięć w zawodach sportowych itp.).

Uczniowie biorący udział w konkursie po raz kolejny, proszeni są o dołączenie informacji dotyczących tylko aktualnych osiągnięć. Materiały zgłoszeniowe: uszkodzone, nieczytelne, uniemożliwiające ocenę kandydatów zostaną odrzucone przez komisję.

Do dnia 30 kwietnia 2012 r. członkowie komisji dokonają wyboru nie więcej niż 25 finalistów do dalszych przesłuchań.
Do dnia 8 maja 2012 r. organizator powiadomi finalistów oraz dyrektorów szkół, których uczniowie uczestniczyli w konkursie, o terminie i miejscu koncertu finałowego.
W dniach 27 -31 maja 2012 r. w Łodzi odbędzie się kilkudniowe spotkanie wszystkich finalistów, podczas którego odbędą się: warsztaty poświęcone stworzeniu wizerunku scenicznego osób indywidualnych oraz końcowego występu całej grupy, wycieczki, próby akustyczne i koncert finałowo-galowy (koszty transportu: równowartość biletu PKP II kl., PKS do Łodzi, wycieczek, zakwaterowania i wyżywienia każdego finalisty wraz z jednym opiekunem sfinansuje organizator),  podczas którego wyłonieni zostaną laureaci.

Informacja: Arkadiusz Kowalski i Róża Kowalska
tel.kom.: +48 887 875 161 tel:(42) 227 45 00 e-mail : stowrompab@poczta.onet.pl

Informacje pochodzą ze strony www.wm.uw.olsztyn.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
ul. Kopernika 7
95-200 Pabianice
te. 42 227 45 00, tel.kom. 48 887 875 161
stowrompab@poczta.onet.pl