Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów powiatu inowrocławskiego 2020

organizator:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 20.09.2020

Stypendia dla uczniów powiatu inowrocławskiego 2020

Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, mogą ubiegać się o stypendium. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów należy złożyć w terminie od 1 do 20 września w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, którzy spełniają poniższe warunki.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe przysługuje uczniom, którzy w roku szkolnym 2019/2020, w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. byli laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej uprawniającej do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu;
 2. byli laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej uprawniające do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
 3. byli laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej uprawniającej do przyjmowania laureatów i finalistów tej olimpiady w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe;
 4. byli laureatami lub finalistami olimpiady zawodowej lub turnieju uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego;
 5. byli laureatami konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Kuratora Oświaty;
 6. byli laureatami lub finalistami olimpiady lub turnieju innych niż wymienione, uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tej olimpiady lub turnieju w pierwszej kolejności na uczelnię wyższą.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne indywidualne lub zespołowe przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są uzdolnione i realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z dziedzin: muzycznej, plastycznej, teatralnej, filmowej, fotograficznej, tanecznej
  lub literaturze;
 2. byli laureatami I, II lub III miejsca konkursu artystycznego na szczeblu co najmniej ogólnopolskim, lub laureatami I miejsca na szczeblu wojewódzkim lub makroregionalnym lub osiągnęli inne znaczące sukcesy w zakresie twórczości, o której mowa w pkt. 1;
 3. w roku szkolnym 2019/2020, w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe przysługuje uczniom, którzy w roku szkolnym 2019/2020 w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 oraz spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. zdobyli mistrzostwo województwa lub zajęli I, II, lub III miejsce na szczeblu ogólnopolskim w zawodach organizowanych lub współorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy;
 2. brali udział w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym lub zajęli I, II, lub III miejsce na szczeblu ogólnopolskim w innych zawodach niż wymienione w pkt. 1.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, tel. (52) 3592145

Informacje pochodzą ze strony: inowroclaw.powiat.pl

Sprawdź, jakie są inne stypendia dla uzdolnionych uczniów w Polsce

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
tel. 52 359 21 45
starostwo@inowroclaw.powiat.pl
www.bip.inowroclaw.powiat.pl