Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne8
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów pochodzenia romskiego 2021

organizator:

Związek Romów Polskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2021

Stypendia dla uczniów pochodzenia romskiego 2021

Do ubiegania się o stypendium motywacyjne uprawnione są osoby pochodzenia romskiego – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszej klasy w szkole ponadpodstawowej.

Stypendia motywacyjne będą przyznane uczniom na podstawie uzyskanej liczby punktów. Liczba uzyskanych punktów wpływać będzie na wysokość przydzielonego stypendium.

Punkty uzyskać można za niżej wymienione kategorie obejmujące osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2020/2021:

 • średnią ocen wyliczoną przez szkołę,
 • frekwencję w % wyliczoną przez szkołę,
 • ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia roku szkolnego,
 • reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach, zawodach sportowych,
 • pracę na rzecz szkoły lub klasy,
 • działania na rzecz społeczności romskiej,
 • znajomość języka romskiego, która weryfikowana będzie przez pracownika Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, posługującego się biegle językiem romskim, podczas rozmowy telefonicznej bądź bezpośredniej z aplikantem.

O stypendium motywacyjne nie może ubiegać się uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy wyższej.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do siedziby Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021 r.

UWAGA! W przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data dostarczenia dokumentów do siedziby Związku Romów Polskich. Wniosek musi być wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Wnioski należy przesyłać listem poleconym, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na adres:

Związek Romów Polskich
ul. K. S Wyszyńskiego 32
78-400 Szczecinek
tel: 94 37 250 98
faks: 94 37 250 96

zrp.sekretarz@onet.pl

Informacje pochodzą ze strony: romowie.com

Na portalu MojeStypendium.pl znajdziecie też wiele innych stypendiów dla uczniów!

Kontakt

Związek Romów Polskich
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32
78-400, Szczecinek
tel. 94 37 250 98
zrp.sekretarz@onet.pl
romowie.com