Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci52
 • absolwenci22
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • muzyczne5
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • naukowe21
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów i studentów w Łukcie

organizator:

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 31.07.2010

Stypendia dla uczniów i studentów w Łukcie

Z Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Regionu Łukta mogą korzystać absolwenci gimnazjum, uczniowie szkół średnich, szkół pomaturalnych oraz studenci, którzy spełniają poniższe warunki:

– uczą się w trybie dziennym;
– osiągną średnią ocen na ostatnim świadectwie szkolnym/na koniec roku akademickiego zakończonego zdanymi egzaminami co najmniej:
a). 4,0 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
b). 4,5 – uczniowie pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych,
– średni dochód netto na członka rodziny w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przekracza 800 zł;
– nie otrzymują stypendium przyznanego przez inną organizację;
– złożą w terminie do 31 lipca, w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Łukta lub Lokalnym Ośrodku Stypendialnym następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium,
 • kserokopię świadectwa szkolnego / indeksu za ostatni rok szkolny / akademicki,zaświadczenie o przyjęciu do szkoły / na studia (jeśli dotyczy),
 • udokumentowane oświadczenie o dochodach netto członków najbliższej rodziny z 6 ostatnich miesięcy;
 • oświadczenie zgody na wykorzystanie przez Fundację danych osobowych zawartych w dokumentacji składanej przez kandydatów,
 • informację wychowawcy o uczniu (nie dotyczy studentów),
 • udokumentowane szczególne osiągnięcia (o ile takie mają miejsce),
 • potwierdzenie działalności społecznej (o ile taka ma miejsce),
 • inne dokumenty mogące stanowić argumenty dla Komisji Stypendialnej.

Szczegółowe warunki udzielania stypendium dostępne są na stronie Fundacji.

Wniosek stypendialny należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca każdego roku wyłącznie osobiście lub pocztą zwykłą (dokumenty nadesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane!).

Informacje pochodzą ze strony www.frrl.org.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta


www.frrl.org.pl