Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów i studentów w Łukcie

organizator:

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 31.07.2010

Stypendia dla uczniów i studentów w Łukcie

Z Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Regionu Łukta mogą korzystać absolwenci gimnazjum, uczniowie szkół średnich, szkół pomaturalnych oraz studenci, którzy spełniają poniższe warunki:

– uczą się w trybie dziennym;
– osiągną średnią ocen na ostatnim świadectwie szkolnym/na koniec roku akademickiego zakończonego zdanymi egzaminami co najmniej:
a). 4,0 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
b). 4,5 – uczniowie pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych,
– średni dochód netto na członka rodziny w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przekracza 800 zł;
– nie otrzymują stypendium przyznanego przez inną organizację;
– złożą w terminie do 31 lipca, w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Łukta lub Lokalnym Ośrodku Stypendialnym następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium,
 • kserokopię świadectwa szkolnego / indeksu za ostatni rok szkolny / akademicki,zaświadczenie o przyjęciu do szkoły / na studia (jeśli dotyczy),
 • udokumentowane oświadczenie o dochodach netto członków najbliższej rodziny z 6 ostatnich miesięcy;
 • oświadczenie zgody na wykorzystanie przez Fundację danych osobowych zawartych w dokumentacji składanej przez kandydatów,
 • informację wychowawcy o uczniu (nie dotyczy studentów),
 • udokumentowane szczególne osiągnięcia (o ile takie mają miejsce),
 • potwierdzenie działalności społecznej (o ile taka ma miejsce),
 • inne dokumenty mogące stanowić argumenty dla Komisji Stypendialnej.

Szczegółowe warunki udzielania stypendium dostępne są na stronie Fundacji.

Wniosek stypendialny należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca każdego roku wyłącznie osobiście lub pocztą zwykłą (dokumenty nadesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane!).

Informacje pochodzą ze strony www.frrl.org.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta


www.frrl.org.pl