Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów i studentów – powiat kaliski

organizator:

Urząd Gminy Lisków

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2014

Stypendia dla uczniów i studentów – powiat kaliski

Urząd Gminy w Liskowie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium Starosty Kaliskiego na rok szkolny/akademicki 2014/2015. Stypendium to mogą otrzymać uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci z terenu powiatu kaliskiego, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym.
2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:
-uczniowie szkół gimnazjalnych 5,4,
-uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 5,0,
-studenci 4,5.
3. Nie przekroczyły 28 roku życia.
4. Stypendium przysługuje uczniom i studentom tylko w trakcie trwania nauki.
5. W przypadku, gdy o stypendium ubiega się więcej osób z taką samą średnią ocen, jako kryterium dodatkowe będą brane pod uwagę udokumentowane osiągnięcia naukowe ucznia/studenta.
6. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 1.000 zł dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz 1.500 zł dla studentów.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium oraz druki są do pobrania na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego: www.powiat.kalisz.pl w zakładce Aktualności.
Wnioski o przyznanie stypendium z pełną dokumentacją należy składać do 30 września 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

Informacje pochodzą ze strony www.liskow.pl

Kontakt

Urząd Gminy Lisków
ul. ks. Wacława Blizińskiego 56
62-850 Lisków
tel. 62 7634 114