Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów i studentów – Mikołów

organizator:

Urząd Miasta Mikołowa

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 28.02.2014

Stypendia dla uczniów i studentów – Mikołów

Burmistrz Mikołowa informuje, że wnioski o stypendia z budżetu Mikołowa dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, policealnych i wyższych na II półrocze roku szkolnego/akademickiego 2013/2014 będą przyjmowane od  dnia 3 do 28 lutego 2014 roku.

Wnioski należy składać według wytycznych zawartych w Uchwale Nr XX/405/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2012r.  w sprawie Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów oraz Uchwale nr XX/406/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.Treść wyżej wymienionych uchwał oraz wzory odpowiedniego wniosku i zaświadczenia znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Mikołów – Rynek16, pok. nr 1, Biuro Podawcze – lub przesłać pod adres:Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16, w nieprzekraczalnym terminie od 3 lutego 2014 do 28 lutego 2014 roku. (decyduje data wpływu wniosku).Wnioski, które wpłyną po terminie, niekompletne, nieczytelne, pokreślone, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze Kadr, Płac i Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Mikołów – p. 50 lub pod numerem telefonu: (32) 32 48 410 do 411,  (32) 32 48 443,  (32) 32 48 545.

Informacje pochodzą ze strony www.mikolow.eu

Kontakt

Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
43-190 Mikołów


www.mikolow.eu