Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci46
 • absolwenci23
 • doktoranci3
 • naukowcy2
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • inne6
 • sportowe20
 • artystyczne23
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie13
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa5
 • samorząd39
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów i studentów – Mikołów

organizator:

Urząd Miasta Mikołowa

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 28.02.2014

Stypendia dla uczniów i studentów – Mikołów

Burmistrz Mikołowa informuje, że wnioski o stypendia z budżetu Mikołowa dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, policealnych i wyższych na II półrocze roku szkolnego/akademickiego 2013/2014 będą przyjmowane od  dnia 3 do 28 lutego 2014 roku.

Wnioski należy składać według wytycznych zawartych w Uchwale Nr XX/405/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2012r.  w sprawie Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów oraz Uchwale nr XX/406/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.Treść wyżej wymienionych uchwał oraz wzory odpowiedniego wniosku i zaświadczenia znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Mikołów – Rynek16, pok. nr 1, Biuro Podawcze – lub przesłać pod adres:Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16, w nieprzekraczalnym terminie od 3 lutego 2014 do 28 lutego 2014 roku. (decyduje data wpływu wniosku).Wnioski, które wpłyną po terminie, niekompletne, nieczytelne, pokreślone, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze Kadr, Płac i Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Mikołów – p. 50 lub pod numerem telefonu: (32) 32 48 410 do 411,  (32) 32 48 443,  (32) 32 48 545.

Informacje pochodzą ze strony www.mikolow.eu

Kontakt

Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
43-190 Mikołów


www.mikolow.eu