Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe17
 • artystyczne24
 • naukowe59
 • socjalne7
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów gimnazjów i liceów w województwie świętokrzyskim

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 10.11.2017

Stypendia dla uczniów gimnazjów i liceów w województwie świętokrzyskim

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę (szkołę) wniosku o przyznanie stypendium (wraz z niezbędnymi załącznikami) dla ucznia/uczennicy, który/a spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2017/2018, zwanym dalej Regulaminem.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów rozpoczyna się 12 października 2017 roku a kończy 10 listopada 2017 roku (w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w Regulaminie, należy przekazać osobiście w godz. 7.30 – 15.30 lub wysłać listem poleconym w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią szkoły wraz z dopiskiem Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących na adres: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, ul. Paderewskiego 34a, 25-502 Kielce, pokój 25 (liczy się data stempla pocztowego).

Sposób wypełniania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium oraz niezbędne załączniki do niego należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Niezbędne dokumenty

 • Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2017/2018.
 • Zał. nr 1 – wykaz konkursów, olimpiad oraz turniejów uprawniających do uzyskania premii punktowej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących.
 • Zał. nr 2 – wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu Świętokrzyski programu stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących.
 • Zał. nr 3 – Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.
 • Zał. nr 4 – oświadczenie o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2016 r.
 • Zał. nr 5 – oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • Zał. nr 6 – oświadczenie o niepobieraniu innego stypendium finansowanego ze środków UE.
 • Zał. nr 7 – umowa stypendialna.
 • Zał. nr 8 – sprawozdanie z realizacji IPR.
 • Zał. nr 9 – ankieta stypendysty.

Wszystkie dokumenty są dostępne w zakładce „do pobrania”.

Informacji w sprawie przyznawania stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, tj.

Renata Świercz, tel. 41 341 69 11, swiercz@sejmik.kielce.pl
Mariusz Olszewski, tel. 41 341 69 01, olszewski@sejmik.kielce.pl
Jolanta Sikora, tel. 41 341 66 30, sikora@sejmik.kielce.pl
Justyna Lelas, 41 341 69 58, justyna.lelas@sejmik.kielce.pl

Informacje pochodzą ze strony www.stypendia.sejmik.kielce.pl

Kontakt

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Paderewskiego 34A
25-502 Kielce


www.stypendia.sejmik.kielce.pl

Dokumenty

do pobrania