Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Równe Szanse”

organizator:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 11.10.2017

Stypendia dla uczniów Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Równe Szanse”

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie oddziałów gimnazjalnych wchodzących w skład szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych kończących się maturą (uczący się w trybie dziennym w szkołach zarówno publicznych, jak i niepublicznych):
a). będący stałymi mieszkańcami powiatu wieluńskiego lub uczący się w szkołach mających siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego,
b). znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, udokumentowanej następująco:
– potwierdzony dochód na osobę w rodzinie (netto) niższy od 70% najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, lub 80% najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium.
c). osiągający wysokie wyniki w nauce lub szczególnie uzdolnieni w wybranym kierunku:
– średnia ocen nie niższa niż 4,80 w przypadku uczniów oddziałów gimnazjalnych wchodzących w skład szkół podstawowych i I klas szkół ponadpodstawowych i 4,50 w przypadku uczniów klas II, III i IV szkół ponadpodstawowych.
– udokumentowane zdolności ucznia ( na przykład: udział w olimpiadach, konkursach itp.)
d). wykazują udokumentowaną aktywność społeczną ( na przykład: wolontariat)

Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy trwania roku szkolnego ( od września do czerwca ) lub na okres krótszy.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w Biurze Fundacji prawidłowo wypełnionego i kompletnego Wniosku o udzielenie stypendium wraz z załącznikami, drogą pocztową lub osobiście w terminie ustalonym przez Zarząd Fundacji. Liczy się data wpływu do Biura Fundacji.

Nabór od 11.09.2017 do 11.10.2017 r.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.wielun.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
pl. Kazimierza Wielkiego 2/205
98-300 Wieluń
tel: 43 843 79 32

www.fundacja.wielun.pl

Dokumenty

do pobrania