Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla twórców kultury z woj. pomorskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.11.2018

Stypendia dla twórców kultury z woj. pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2019. 

Zarząd Województwa Pomorskiego realizując uchwałę nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury zmienioną uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2019.

Stypendium przyznaje się na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym w roku 2019.

O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne. Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.

Stypendia przyznawane są raz w roku w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie i wypłacane na konta bankowe wskazane przez stypendystów.

Formularze wniosków o stypendia można pobierać w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Długi Targ 8-10 oraz dostępne są na stronie Województwa Pomorskiego, gdzie znajduje się również pełna treść Regulaminu przyznawania stypendiów dla twórców kultury.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2018 roku (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2019 udzielają: Renata Wierzchołowska (tel. 58 32 68 284) oraz Anna Maliszewska (tel. 58 32 68 286) – Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-828 Gdańsk, Długi Targ 8-10.

Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Po rozstrzygnięciu konkursu istnieje możliwość osobistego odbioru załączników złożonych wraz z wnioskiem stypendialnym w terminie 3 lat od dnia ogłoszenia konkursu.

Uwaga:

 • obowiązuje wniosek oznaczony w tytule jako: „Wniosek o przyznanie stypendium dla twórcy kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2019″;
 • wymagane jest złożenie na wniosku dwóch podpisów – pierwszego pod oświadczeniami oraz drugiego pod klauzulą informacyjną z jednoczesnym zaznaczeniem, czy w razie przyznania stypendium wyraża się zgodę na publikację danych;
 • do wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć: życiorys artystyczny oraz dokumentację dorobku twórczego, artystycznego, naukowego, popularyzatorskiego, konserwatorskiego lub innego, np. filmy, katalogi wystaw, fotografie, płyty, publikacje, dyplomy, recenzje.

Informacje pochodzą ze strony: pomorskie.eu

Kontakt

Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Długi Targ 8-10
80-828 Gdańsk
tel. 58 32 68 284