Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe4
 • artystyczne17
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla twórców kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

organizator:

Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.11.2012

Stypendia dla twórców kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu województwa pomorskiego w roku 2013.

Zarząd Województwa Pomorskiego realizując Uchwałę nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury, ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu województwa pomorskiego w roku 2013.

– Stypendium przyznaje się na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym w roku 2013.
– O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne.
– Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie, lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.
– O stypendium nie mogą ubiegać się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
– Stypendia przyznawane są raz w roku w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie.
– Formularze wniosków o stypendia można pobierać w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Długi Targ 8-10 oraz dostępne są na stronie województwa pomorskiego www.urzad.pomorskie.eu w zakładce Ogłoszenia, komunikaty. Na ww. stronie znajduje się również pełna treść regulaminu przyznawania stypendiów dla twórców kultury.
– Nadesłanie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków ich udzielania wynikających z Uchwały nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 3082) oraz niniejszego ogłoszenia.

– Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2012 roku (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
– Wnioski niekompletne lub złożone po terminie, lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.
– Wnioski rozpatruje Komisja Doradcza, przedstawiając swoje opinie Zarządowi Województwa Pomorskiego. Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie decyzję o przyznaniu stypendiów w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od otrzymania opinii Komisji Doradczej i jest to decyzja ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.

– Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2013 udzielają:
Renata Wierzchołowska (tel. 58 32 68 284) oraz
Anna Maliszewska (tel. 58 32 68 290)
– Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Długi Targ 8-10, 80-828 Gdańsk.
– Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
– Po rozstrzygnięciu konkursu istnieje możliwość osobistego odbioru załączników złożonych wraz z wnioskiem stypendialnym.

Oferty można składać bezpośrednio w Departamencie Kultury lub wysłać pocztą pod adres:

Departament Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk (z dopiskiem: stypendium twórcze)

Informacje pochodzą ze strony www.urzad.pomorskie.eu/pl

Kontakt

Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Długi Targ 8-10
80-828 Gdańsk
tel. 58 32 68 284

urzad.pomorskie.eu/pl