Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów z Winnicy

organizator:

Urząd Miasta Kielce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.10.2016

Stypendia dla studentów z Winnicy

Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Urzędu Miasta Kielce poinformował o naborze wniosków o przyznanie stypendium Miasta Kielce na rok akademicki 2016/2017 dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – Winnicy na Ukrainie.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje studentom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) posiadają status studenta jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach,
b) są absolwentami szkoły średniej lub wyższej w Winnicy na Ukrainie,
c) w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczyli dany rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium (nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów),
d) nie przebywają na urlopie, którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 (pok. nr 603) w terminie 1-15 października 2016 r. lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kielce, Rynek 1.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1. świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej lub wyższej mającej swoją siedzibę w Winnicy na Ukrainie (może być także odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez jednostkę wystawiającą dokument lub wnioskodawcę),
2. oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Stypendium może zostać przyznane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.

Informacje pochodzą ze strony: www.um.kielce.pl

Kontakt

Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Urzędu Miasta Kielce
ul. Strycharska 6 pok. nr 4
25-659 Kielce
tel. 41 367 66 35

www.um.kielce.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

oświadczenie
wniosek