Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci21
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne16
 • socjalne7
 • naukowe26
 • inne5
 • sportowe12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd21
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów z Płocka w ramach Programu Agrafka Agory 2010/2011

organizator:

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 17.09.2010

Stypendia dla studentów z Płocka w ramach Programu Agrafka Agory 2010/2011

Program Stypendialny skierowany jest do studentów uczących się w uczelniach wyższych publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, zamieszkującej powiaty: płocki, sierpecki, gostyniński i sochaczewski, mających szczególne osiągnięcia w nauce oraz udzielających się społecznie. 

Cele Programu:
Pomoc w kształceniu wybitnie uzdolnionej i aktywnej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z małych miast i wsi, a także motywowanie studentów do dalszej pracy i rozwoju.
Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z kontynuowaniem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów „Agrafka Agory”.

O stypendia Programu stypendialnego „Agrafka Agory” 2010/2011 mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają następujące warunki:
Zamieszkują stale na terenie działania Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” tj. w powiecie płockim, sierpeckim, gostynińskim i sochaczewskim,
Uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 z dwóch ostatnich semestrów.
Mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w nauce, są finalistami olimpiad przedmiotowych, konkursów, itp.
Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.
Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Uczestnikami programu mogą zostać studenci uczelni wyższych, którzy wypełnią wniosek o przyznanie stypendium oraz prześlą w formie papierowej na adres Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock, najpóźniej do dnia 17 września 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.mlodzirazem.pl

Kontakt

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem
ul. Stary Rynek 20
09-400 Płock


www.mlodzirazem.pl