Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
 • inne8
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla studentów z gminy Kleszczów

organizator:

Urząd Gminy Kleszczów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 30.11.2019

Stypendia dla studentów z gminy Kleszczów

Zgodnie z nowymi regulacjami obecnie o przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, którzy spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

 1. nie ukończyli 26 roku życia, chyba że 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, w takim przypadku stypendium może zostać przyznane do końca tego roku akademickiego,
 2. nie powtarzają roku, na który ubiegają się o stypendium,
 3. nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
 4. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat, licząc od daty upływu terminu składania wniosków o stypendium,
 5. przedstawili zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz niepowtarzaniu roku.

Stypendium przyznawane jest jako miesięczne świadczenie w okresie od 1 października do 30 czerwca każdego roku akademickiego. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 500 złotych netto miesięcznie. Warunkiem otrzymania stypendium jest podpisanie przez Wójta Gminy Kleszczów umowy ze stypendystą. Stypendium jest przekazywane na konto wskazane przez studenta lub wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie do 10 dnia każdego miesiąca.

Student traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w przypadku: – podania nieprawdziwych danych we wniosku; – skreślenia z listy studentów; – powtarzania roku lub niezaliczenia semestru; – korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów; – przerwania nauki w trakcie trwającego roku akademickiego.

Termin składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2019/2020 upływa w dniu 30 listopada 2019 roku.

Wzory dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium zostały umieszczone w zakładce Stypendia. Formularze są również dostępne w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kleszczów.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy – Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, pokój numer 5, tel. 44 731 66 25.

Informacje pochodzą ze strony: www.kleszczow.pl

Kontakt

Urząd Gminy Kleszczów
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
tel. 44 731 66 25

www.kleszczow.pl