Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci34
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne14
 • muzyczne8
 • socjalne5
 • naukowe16
 • inne5
 • sportowe20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd29
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów z gminy Gostyń

organizator:

Urząd Miejski w Gostyniu

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Stypendia dla studentów z gminy Gostyń

Od 1 sierpnia do 30 września studenci zamieszkali na terenie gminy Gostyń będą mogli ubiegać się o otrzymanie stypendiów. Pomoc finansowa przysługuje studentom odbywającym studia I lub II stopnia, albo studia jednolite magisterskie w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym, nie mającym więcej niż 25 lat. Tryb studiów jest nieistotny.

Istnieje możliwość ubiegania się zarówno o stypendium socjalne, jak i stypendium za wyniki w nauce.

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 526,50 zł netto (wyliczonej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej) i spełnia następujące warunki:
– zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów II stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia pierwszego stopnia;
– nie powtarzał z przyczyn innych niż zdrowotne roku studiów.
Przy ustalaniu dochodu uwzględnia się dochody osiągane przez wszystkie osoby w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się student, który spełnia następujące warunki:
– zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów II stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia I stopnia;
– nie powtarzał roku studiów z przyczyn innych niż zdrowotne;
– uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% maksymalnej skali ocen lub punktów obowiązujących na danej uczelni.

Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną na podstawie ocen lub punktów ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Studentowi pierwszego roku studiów II stopnia średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim studiów I stopnia.

Podstawą do udzielenia pomocy materialnej jest wniosek studenta. Można go złożyć w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 11). Formularz wniosku można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej lub odebrać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu.

Bliższych informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pod numerem telefonu 655752170.

Informacje pochodzą ze strony www.gostyn.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2
63-800 Gostyń


www.gostyn.pl